google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: augusti 2014

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

måndag 18 augusti 2014

Vad händer med mitt släktträd på Internet när jag avlider? - En jämförelse mellan de stora tjänsterna


Frågor vi måste ställa oss ibland
Jag vet genom frågor på Facebook och bloggen att äganderätt till data och integritet är frågor som engagerar många. Samtidigt är det ganska svårt att få en heltäckande bild av hur de olika tjänsterna ser på dessa frågor. En fråga som dök upp för en tid sedan på Facebook genom en av operatörernas information var vad som händer när man själv eller en anhörig avlider. Jag beslutade då att göra en djupdykning i det ämnet genom att ställa frågor till de mest kända operatörerna.

Jag vill börja med att beklaga att det tagit ganska lång tid att sammanställa materialet och att det finns vissa ofullkomligheter i resultatet. Studien har gjorts så att samma frågor ställts till alla operatörerna. Till Geni har en översättning till engelska varit nödvändig, vilket kan vara källa till missförstånd. Efter sammanställning av det samlade resultatet har det åter skickats ut till operatörerna för en slutkontroll, förtydligande och korrigeringar. Eftersom det skulle innebära alltför mycket översättningsarbete har detta inte skett till Geni. Ancestry hade önskemål om att svaren skulle kontrolleras av deras jurister, vilket inte gått att genomföra, varför deras svar är ofullständiga. I det fallet hänvisar jag till att ni själva får tolka deras allmänna användarregler.

Jag har delat upp frågorna i ekonomiska spörsmål, äganderättsfrågor samt den mer känsliga frågan kring dödsfall. När det gäller ekonomi så har jag förstått att två frågor engagerar speciellt. Den ena är huruvida tjänsten tar betalt för data som jag lagt in gratis av användarna, eller där användarna kanske till och med fått betala för att bidra. Den andra frågan, som är generell på Internet, är när en tjänst löpande debiterar tills man själv avbryter. Den sista frågan blir speciellt aktuell när någon avlider och de efterlevande inte vet vilka åtaganden den avlidne har mot olika tjänster. I värsta fall kan då debiteringen fortsätta ända tills kontokortets utgångsdatum, vilket kan vara många år efter dödsfallet. Speciellt besvärande kan det bli om den avlidne inte har efterlevande som har kunskap eller förmåga att avsluta och/eller spärra konton eller där konton är gemensamma för mer än en person och därför hålls öppna.

Samtliga större tjänster har varit vänliga att besvara mina frågor. De som svarat är:
Ancestry (Ann-Louise Paulsson)
MyHeritage (Sara Silander)
Geni (Amanda Tantisalidchai))
GeneaNet (Laurent Monpouet)
Disbyt (Daniel Berglund)

TACK till er alla för er hjälp!


Kort om tjänsterna
Applikationen som låter oss bygga släktträd eller publicera våra släktträd på Internet är olika centrala i tjänsternas utbud. Dock är det väsentligt för samtliga tjänster att samla ett så stort material som möjligt från privata bidragslämnare eftersom storleken på databasen, dels är viktig för att attrahera kunder, dels är en viktig komponent för tjänstens kommersiella värde.
Den här genomgången handlar endast om hur man kan lagra och publicera och utbyta släktforskardata på tjänsten inte om hur andra applikationer, som databaser och sökfunktioner, hos tjänsterna fungerar.

Ancestry är huvudsakligen en söktjänst för genealogiska databaser, som det svenska kyrkboksmaterialet och motsvarande i andra länder. Man har köpt svenska Genline. Ancestry har ett off-lineprogram för släktforskning - FamilyTreeMaker, som finns i en förenklad svensk version samt en engelsk fullversion. Detta program kan synkroniseras med trädet på Internet.
Prisinformation 
Användarvillkor 

MyHeritage är huvudsakligen en tjänst för att bygga släktträd, samt underlätta släktforskningen med hjälp av allehanda applikationer, samt att möjliggöra utbyte mellan släktforskare och att byta anor. MyHeritage har ett gratis off-lineprogram - FamilyTreeBuilder som kan synkroniseras med trädet på Internet. MyHeritage och Geni är numera samägda och databaserna delvis sammankopplade.
Prisinformation
Användarvillkor

Geni är en tjänst för att bygga släktträd, samt möjliggöra samverkan mellan släktforskare. Geni är numera delvis sammankopplad med MyHeritage. Geni har som ambition att bygga ett Världsträd där dina data kommer att ingå som en integrerad del. Geni är unikt bland de undersökta tjänsterna så till vida att dina möjligheter att styra användandet av dina data starkt begränsas om du valt att ge andra  tillträde till ditt träd eller om någon kopplat dina data till Världsträdet.
Användarvillkor 

GeneaNet är, förutom Disbyt, den enda europeiska tjänsten och har således stora mängder data från Europa, där Frankrike, Holland samt Skandinavien är väl representerade, men även material från resten av världen finns. GeneaNet är huvudsakligen en tjänst för presentation och utbyte av anor mellan släktforskare. Grundprincipen för tjänsten är att allt som lagts in gratis av användarna är tillgängligt för andra utan avgift. Mot en årsavgift kan man emellertid även få tillgång till ett stort utbud av tredjepartmaterial från olika databaser.
Prisinformation
Användarvillkor 

Disbyt skiljer sig avsevärt från de andra tjänsterna. Materialet kan endast läggas in genom att hela datafiler skickas till en administratör som lägger in materialet. En blygsam årsavgift till DIS krävs för att lägga in material eller söka i materialet. Dock finns en enkel gästsökfunktion. Den medlem som bidrar med mer material får tillgång till mer kraftfulla sökredskap. Medlemskap i DIS ger också tillgång till material från grannländernas systerorganisationer. Samverkan mellan forskare sker på användarens eget initiativ där endast tjänsten tillhandahåller namn och kontaktinformation. I Disbyt finns en viss kvalitetsgradering av ursprunget till de inmatade posterna.
Prisinformation 

Frågor och svar:

EKONOMI

Fråga E1: Kostar det att publicera släktforskardata på tjänsten? (engångsavgift, abonnemang, medlemsavgift)
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
 Nej
 Nej/Ja (1)
 Nej
Nej
 Ja (2)
1) Olika nivåer på abonnemang finns med årlig eller månatlig debitering. Detta gäller vid publicering on-line eller uppladdning till webtjänsten. Obegränsad användning av off-line programmet FamilyTreeBuilder medges dock.
2) Medlemsavgift i DIS krävs

Fråga E2: Kostar det att söka och ta del av andra medlemmars inmatade data på tjänsten? (engångsavgift, abonnemang, medlemsavgift)
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Nej/Ja (1)
Nej/Ja (1)
Ja (2)
Nej
Ja (3)
1) Att söka är gratis, men för att ta del av andra medlemmars data vid sökträffar krävs årsabonnemang.
2) Pro-abonnemang krävs
3) 
Medlemskap i DIS krävs, men enklare gästsökning finns.

Fråga E3: Krävs registrering av kontouppgifter för att ta del av andra medlemmars data?
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
 Ja
 Nej/Ja (1)
 Ja
Nej
 Nej (2)
1) Alla kan söka i databaserna, men för att ta del av resultaten av sökträffar måste man registrera sig.
2) Medlemskap i DIS krävs, men enklare gästsökning finns.

Fråga E4: Måste man betala för att få möjlighet att kontakta andra användare?
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja

Diskussion
Här kan man se två affärsprinciper - de som låter användaren publicera obegränsat antal poster helt gratis och de som tar betalt. Ancestry, Geni och GeneaNet tillåter fri obegränsad publicering, medan MyHeritage sätter en ganska snäv gräns och Disbyt kräver medlemskap i DIS för att få tillgång till tjänsten.
En annan principiell skillnad är hur man behandlar det material som användaren tillhandahåller gratis på sitt träd. GeneaNet tillämpar principen att allt de fått gratis av användaren kan andra användare söka i och ta del av gratis. Den andra huvudprincipen som tillämpas är att du kan söka gratis, men om du får en sökträff måste du betala för att få ta del av innehållet.
En annan skillnad är möjligheten att kontakta andra användare med samma anor. Det är fritt hos samtliga utom MyHeritage, som kräver abonnemang och Disbyt där medlemskap i DIS krävs.

ÄGANDERÄTT

Fråga Ä1: Krävs registrering för att ta del av andra medlemmars data på tjänsten?
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Ja
Ja
Ja (1)
Nej
Ja (2)
1) För full tillgång till andras data krävs Pro-abonnemang
2) 
Medlemskap i DIS krävs, men enklare gästsökning finns.

Fråga Ä2: Vem är ägare till de data användaren matar in?
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Användaren (1)
Användaren (1)
Användaren (1)
Användaren
Användaren (1)
1) Användaren äger de inmatade uppgifterna, men tjänsten tar betalt av andra användare för att ta del av dem.

Fråga Ä3: Tar tjänsten betalt av annan användare som vill söka i materialet?
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Se E2
Se E2
Ja
Nej
Se E3

Fråga Ä4: Kan inmatade data säljas eller överlåtas vid omstruktureringar av tjänsten eller sammanslagning med andra tjänster?
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Fråga Ä5: Kan användaren blockera sina data från sökning på tjänsten?
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Ja
Ja
(1)
Ja (2)
Nej
1) För nu levande familjemedlemmar råder sekretess, dock ej för avlidna som är allmänt sökbara.
2) Premiekund som inte vill delta i gemenskapen kan blockera sina data för andra. För gratismedlem gäller dock att det man lägger in kan gratis läsas av alla.

Fråga Ä6: Kan användaren få sina data raderade från tjänsten?
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Ja
Ja
(1)
Ja
Ja
1) Bara om du är ensam ägare av trädet och inte gett andra tillgång, eller om ditt träd inte är del av Genis World Family Tree.

Diskussion
Samtliga tjänster säger att äganderätten av inmatade data hela tiden behålles av användaren. Dock måste det betraktas som en gråzon när tjänsten tar betalt av andra för det material som man menar är användarens egendom som Ancestry, MyHeritage och Geni gör.
Ett än mer problematiskt är det unisona påståendet att användarens data inte kan överlåtas eller säljas när exempelvis sammanslagningar sker. Efter samgåendet mellan Geni och MyHeritage fungerar de två företagen separat. Dock matchas posterna över gränserna för de två tjänsterna.
Vad gäller blockering av data för andra att söka i är detta möjligt hos Ancestry, MyHeritage och GeneaNet, men inte hos Disbyt. Geni tillämpar principen att avlidna personer är sökbara av alla, men nu levande familjemedlemmar kan blockeras. 
I samtliga tjänster kan man radera sitt träd i dess helhet utom hos Geni där möjligheten för andra att länka ditt träd till sitt eget och till The World Tree gör detta tekniskt omöjligt. Detta gör också att man indirekt kan bli associerad och sammankopplad med anor och träd på Geni som man inte vill ha med att göra.

VID DÖDSFALL


Fråga D1: Finns rutiner för att konstatera om en användare har avlidit? (Vilka?)
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva
Passiva

Fråga D2: Finns rutiner för hur användarens data behandlas vid dödsfall? (Vilka?)
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
?
Ja (1)
Ja (2)
Ja (1)
Ja (3)
1) Radering eller övertagande
2) Debitering upphör och administration av data övergår automatiskt till närmaste anhörig. Se fotnot under Ä6.
3) Data kvarstår, medlem anonymiseras med hänvisning till Disbyt-ansvarig

Fråga D3: Kan efterlevande påverka hur den avlidnes data skall användas vid dödsfall? (raderas, kvarstå etc.)
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
?
Se D2
Begränsat (1)
Ja
Ja (2)
1) Efterlevande kan editera trädet. Se vidare under Ä6
2) Samråd i varje enskilt fall på begäran

Fråga D4: Vid automatiska debiteringar – vad händer vid dödsfall? (automatiskt avslut, retroaktiv återbetalning etc.)
Ancestry
MyHeritage
Geni
GeneaNet
Disbyt
?
På begäran (1)
På begäran (1)
N/A
N/A
1) Om inte kontot stängs sker avslut och återbetalning på begäran.

Diskussion
Ingen tjänst har någon aktiv funktion som gör att ett dödsfall kan uppmärksammas. I samtliga fall måste anhöriga observera att ett abonnemang finns och be att få avslut eller andra åtgärder. I de fall där automatisk förlängning och debitering av abonnemang tillämpas upphör inte dessa förrän det konto som kopplats till abonnemanget avslutas. I två fall är detta inte ett problem eftersom automatisk debitering inte sker - Disbyt och GeneaNet. I de övriga fallen säger man sig vara tillmötesgående och avslutar kontot och även kan tänka sig återbetalning om efterlevande kontaktar tjänsten.
I de flesta fall kan de efterlevande välja mellan att ha kvar eller radera trädet. På Geni är denna möjlighet ytterst begränsad på grund av tekniken då det individuella trädet ofta är inlänkat i andras träd och i Världsträdet. Disbyt anonymiserar trädet och övertar ansvaret, men behåller data.
Jag ser fram emot den dag då en tjänst låter användaren registrera ett "Genealogiskt testamente" där man anger hur man vill att trädet skall behandlas vid ens frånfälle och även uppger kontaktuppgifter till en efterlevande. I en förlängning kan man tänka sig att tjänsten i samverkan med Skattemyndigheten automatiskt bevakar när en användare avlider om så medges i "testamentet". 

Avslutande kommentar
Utvecklingen går ständigt framåt och tjänsterna utvecklas. De svar som redovisas ovan gällde vid de tillfälle frågorna ställdes. Därefter har kanske ändringar i tjänsterna skett. Jag hoppas ansvariga för tjänsterna påpekar sådana diskrepanser i kommentarer nedan eller på vår Facebooksida.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...