google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: februari 2011

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

fredag 18 februari 2011

Ett försök till Social Näteverksanalys i släktforskningen - introduktion till ett verktyg

Sida med grafisk presentation gjord med NodeXL

För en tid sedan beskrev jag värdet av dopböcker, vigselböcker och domböcker för att beskriva relationerna mellan individer i ett samhälle. Jag funderade också över huruvida det skulle vara möjligt att använda programvara för Social Nätverksanalys - SNA - för detta ändamål.

Jag vill redan nu säga att mina försök hittills varit ganska sökande och att jag på intet sätt lyckats bemästra tekniken till alla delar. Som jag beskrev började jag med att mata in dopuppgifterna för alla födda 1940 i Ljusnarsbergs församling i Örebro län. Det här är naturligtvis ett mycket begränsat urval ur en synvinkel men ur en annan väl brett rent metodmässigt.

Programmet jag använt är en så kallad Plug-In och template för Excel 2007 och 2010 och heter NodeXL. I sin grundprincip är programmet enkelt att använda om man känner till grunderna för Excel. När det sedan gäller att mata in data i rätt format samt använda alla de kraftfulla analys- och presentationsresurserna så har jag fortfarande mycket att lära.

Grundprincipen är enkel. Man matar helt enkelt in relationer i programmet - i det här fallet individer eller kanske händelser, men det kan även vara andra storheter som utgör ena halvan av en relation. När vi talar om dopböcker representeras givetvis den ena sidan av relationen av barnet/fader/moder, hur man nu vill beskriva det. Den andra sidan av relationen är dopvittnena. Det kan således se ut så här:

Dopvittne 1 > Familj 1/Dop nr 1
Dopvittne 2 > Familj 1/Dop nr 1
Dopvittne 3 > Familj 1/Dop nr 1
Dopvittne 4 > Familj 1/Dop nr 1

Varje dop genererar således minst fyra relationer. I det här fallet är relationen riktad åt ett håll. Om det hade varit en vigsel så hade relationen mellan kontrahenterna varit ömsesidig, medan relationen mellan vigselvittnet och paret varit riktad. Det här är ju skäligen enkelt - det svåra är hur man skall representera familjerna/dopen. Individerna kan ju tänkas förekomma som vittnen vid andra dop vid ett senare tillfälle. Frågan är om man skall beskriva en relation i formen Individ > familj eller som Individ > dophändelse.

I programmets språk kallas här individerna för "vertices" eller på svenska "noder". Själva relationsparet kallas "edges" och representeras av en pil.  Inmatningen sker under fliken "edges" och noderna generaras automatiskt under fliken "vertices". Där får man således en lista över alla noder som man använt. I mitt fall, med dop år 1840, så listas således samtliga föräldrapar/dophändelser och samtliga dopvittnen.

Nu kommer finliret! Till höger på skärmen finns ett grafikfönster. Om man klickar på "Refresh Graph" så skapas en grafisk bild av alla relationer man matat in. Eftersom den blir ganska obegriplig med alla inmatade data kan man manipulera presentationen på ett otal sätt. Man kan filtrera bort värden man inte är intresserad av, man kan sätta etiketter på noderna och man kan välja färgkoder och storlekar på såväl noder som relationspilar. Det finns också ett stort antal olika principer för hur grafiken skall presenteras för att bli förståelig.

Den riktigt kraftfulla funktionen i programmet är emellertid analysfunktionen. Med dess hjälp kan man räkna fram ett antal parametrar som beskriver de sociala sambanden mellan de personer man matat in. Givetvis kan man se hur många in-relationer och ut-relationer varje individ har. Eftersom jag bara studerat ett enda år och en familj knappast kan ha mer än ett barndop under ett år så blir ju in-relationerna högst 4 (när det gäller "fina" familjer ibland 8), vilket är lika med antalet dopvittnen. Däremot kan ju antalet ut-relationer bli många fler om det är en person som har haft äran att vara vittne vid många barndop.

Följande värden kan kalkyleras:

Betweenness: På svenska kanske man skulle kalla det för "brobyggare" eller något sådant. Det avser nämligen att beskriva i vad mån en individ fungerar som just brygga mellan olika grupperingar i samhället. Personen kanske i sig själv inte har en så viktig position i sin grupp, men som brygga mellan två stora och viktiga grupper har individen stor betydelse. De grupper som individen ingår i kanske inte har något med varandra att göra i övrigt, men på grund av deras gemensamma kontakt med just den här individen överförs information mellan de två, i övrigt, isolerade grupperna. Ett bra exempel från en arbetsplats kan vara vaktmästarna som ofta har en god relation både med "fotfolket" och direktionen och kommer att sitta inne med information från båda sidor som aldrig skulle kunna nå den andra sidan utan vaktmästarens information.

Closeness: Det här avser hur nära kontakt en individ har med alla andra i nätverket. Det är givetvis bättre ur social kontaktsynvinkel om en individ har direktkontakt, dvs, bara ett steg till så många andra individer som möjligt, än om individen har kontakter genom andras kontakter. Det är detta den här parametern mäter.

Eigenvector: Den här parametern mäter inte bara hur många kontakter en individ har utan väger också in vilka kontakter individen har. Om en individs kontakter är mycket tunga i betydelsen att de har många kontakter mäts detta av den här parametern.

Clustering: Detta mäter i vad mån en individs kontakter har kontakt med varandra. Om ett stort antal av en individs kontakter har direkta kontakter med varandra bildas en grupp/cluster som har stor social betydelse. Den här parametern mäter detta för varje individ.

Cluster: Under fliken "Groups" listas alla de sociala grupperingar som matats in. Här kan man se huruvida det finns grupper där individerna är sammanlänkade med varandra. Man kan här se vilka individer som ingår i dessa grupper.

En intressant funktion är att, vid presentationen kan, alla de grafiska komponenterna fås att variera automatiskt med ovanstående parametrar. Man kan exempelvis presentera en grafisk bild av sambanden inom en grupp där exempelvis värdet på "betweenness" styr färgen, storleken eller transparansen på den symbol som representerar individerna i nätverket.

Om ni vill lära er mer och har Excel så kan ni ladda ned NodeXL och träna. Dessutom kan ni läsa den fina handledningen som finns att ladda ned gratis.

Slutligen - programmet tillhandahåll gratis av Social Media Research Foundation, men donationer till fortsatt utveckling är välkomna. Sådana kan lämnas via PayPal på denna sida.

Om några dagar kommer jag att berätta vad jag fick fram av mitt lilla material från Ljusnarsbergs dopböcker. Trots att jag klantade mig en del, inte kan programmet tillräckligt bra och har ett litet urval av data så fick jag fram en hel del intressanta fakta ur materialet.

söndag 13 februari 2011

Social nätverksanalys till hjälp i släktforskningen?


Som jag påpekade för en tid sedan finns det mycken förståelse att hämta om livet i historisk tid från dopböcker, vigselböcker och domböcker. Informationen i de här handlingarna kan också, tillsammans med andra indicier, hjälpa till att härleda släktskap och faderskap.

Samtidigt är, som jag också påpekade, våra släktforskningsprogram inte särskilt skickade att beskriva de här sambanden. Skälet är att släktskapsprogrammen är hierarkiskt uppbyggda för att beskriva släktskap på ett linjärt sätt. De kan ofta inte ens klara att illustrera giften inom släkten på ett särskilt bra sätt - det blir då registrerat som "anförlust". Få program klarar flera familjekonstellationer, dvs fosterföräldrar parallellt med biologiska föräldrar. Ändå är ju dessa loopar och återkopplingar ofta mycket intressanta ur släktskapssammanhang.

För många år sedan intresserade jag mig för det man kallar Social nätverksanalys, speciellt hur det kan användas tillsammans med analys av spatiala sammanhang. Det finns idag mycket enklare programvara för detta ändamål och jag har därför börjat undersöka hur dessa kan användas inom släktforskningen.

Jag har tagit mig för att registrera alla dop i Ljusnarsbergs församling i Örebro län för år 1840. Det kan synas futtigt att bara arbeta med ett år, men det rör sig om 196 dop vilket blir ca 1000 individrelationer som måste tolkas och registreras manuellt. Med hjälp av Arkiv Digitalts utmärkta bildkvalitet och Genlines eminenta funktion där man kan söka på orter har jag lyckats ganska bra att särskilja alla Per Andersson och Cajsa Persdotter så jag inte registrerar dom fel. Ortsnamnsregistret i SOFI har även varit absolut nödvändigt som hjälpmedel för att placera individer och familjer i rätt by.

Nu återstår att lära mig programvarans möjligheter, analysera och tolka materialet samt skriva något förståeligt som kommer nära människorna i socknen. Jag ser ju redan nu att en av de svåra problemen med metoden blir att mata in data. Just de data jag behöver är ju ofta bristfälligt dokumenterat i släktforskningsprogrammen. Dessutom är dom i en form som jag inte kan använda utan vidare. Vad jag behöver är fullständiga data i formen .xls, dvs Microsoft Excel-format. Det behöver inte vara data som beskriver relationerna utan även Excel-tabeller med alla individer inom en socken är till stor hjälp. Om någon har idéer så är de välkomna.

Jag tänker inte berätta mer just nu eftersom jag inte vet vart det leder, men jag återkommer med detaljerad information och resultat när jag har något matnyttigt att förmedla.

fredag 4 februari 2011

Min kurs i ny gestalt

Min släktforskarkurs har fått ett nytt och vackrare utseende. MinKurs som hittills skött kurserna har moderniserat sig och använder nu en ny plattform som heter Coursio. Än så länge är det bara kursen Släktforskning för noviser som ligger på den plattformen, men så småningom kommer också Släktforska gratis att läggas in där.

Om du vill köpa kurserna så är det bara att gå till den gamla adressen så blir du dirigerad vidare till Coursio där du kan köpa Släktforskning för noviser. Släktforska gratis får du ju som bonus om du köper min nybörjarkurs. Några dagar efter du köpt nybörjarkursen så får du ett mail från mig med påloggning för gratiskursen.

Så här gör du således:
Klicka här om du vill köpa någon av kurserna. Välj sedan vilken kurs du vill köpa.
Om du vill köpa Släktforskning för noviser så klickar du på länken till Coursio. Den kostar 245 kronor inkl gratiskursen.
Om du vill köpa Släktforska gratis enbart så klickar du på den länken i menyn. Den kostar 100 kronor.

Det är lite bökigt att du måste ha olika inloggning för Släktforska gratis och Släktforskning för noviser, men det kan jag inte påverka just nu.

Oktober 2013: Kursen Släktforskning för noviser är numera gratis och kan följas på http://slaktforskning.blogspot.fr/2013/09/gratis-nyborjarkurs-i-slaktforskning.html


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...