google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: Provkörning av den nya versionen av MinSläkt 4.0 (1)

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

tisdag 27 oktober 2015

Provkörning av den nya versionen av MinSläkt 4.0 (1)


Av de tre nya program jag provat de senaste veckorna – MinSläkt, Disgen och Genney är MinSläkt det jag behärskar minst, vilket kan göra mina synpunkter något ogrundade i vissa delar. Disgen har jag använt i många år och Genney är ett helt nytt program, som jag därför ägnat stort intresse.

Min provkörning har gått till på så sätt att jag importerat hela min databas på över 15 000 individer från Disgen 8.2a. Jag har gjort detta med en Gedcom 5.5 i formatet UTF-8. Viktigt är också att jag markerat alternativet ”Slå ihop Fotnot och Anteckningar” för exporten.

Jag har tidigare skrivit om problem att överföra mina Gedcomfiler till andra släktforskningsprogram. Följande problem har uppstått i olika situationer:

· Bilder har inte överförts korrekt

· Källor har inte överförts korrekt

· Tilltalsnamn har inte angivits korrekt

· Textnotiser har haft problem med radbrytningar och mellanslag

· Relationer mellan föräldrar har tolkats fel

Allmänt om programmet
Grafiken och uppställningen är snygg och intuitiv. Man lär sig snabbt att arbeta med programmet. De olika vyerna är lätta att arbeta med och man kan enkelt förminska och förstora vyerna. Det är inte för inte som MinSläkt idag är det mest populära programmet i Sverige för de som föredrar att ha sin forskning på den egna datorn (2). Speciellt för nybörjare är uppläggningen enkel att ta till sig eftersom grafiken speglar den bild man har av hur en uppställning av släktrelationer bör se ut.

Import av Gedcomfil

GEDCOM-importen fungerar i princip bra och bildmaterialet följer med i importen. Om man emellertid vill byta en profilbild mot en annan som ligger på datorn måste man först kopiera in den nya bilden i den katalog som angetts i ”Inställningar för Arkivet …” som bildmapp.

Alla källor tolkas korrekt av programmet förutsatt att rätt inställning gjort vid exporten. Tilltalsnamn har samma format som i Disgen - * - så där stöter man inte på några problem. Även Textnotiser återges korrekt under förutsättning att man har korrekt radbrytning i sin originaldatabas. Relationer mellan föräldrar fungerar inte från Disgen 8.2a. De detaljerade inställningar som finns där ignoreras och alla relationer tolkas som Vigsel. Det måste åtgärdas i MinSläkt genom att Händelsen Vigsel raderas individ för individ. Detta gäller kanske inte vid import från andra släktforskningsprogram än Dg 8.2a – kanske inte ens för den kommande versionen av Disgen. Minsläkt behandlar endast föräldrar som gifta om Händelsen Vigsel är registrerad.

Jag gjorde misstaget att importera min Gedcom två gånger med samma målnamn i tron att det skulle ske en överskrivning av den gamla versionen. Det visade sig att jag fick dubbletter av samtliga personer. Man bör således endera ta bort den befintliga versionen eller använda ett annat namn om man vill importera sin Gedcom igen. Jag borde ha observerat detta eftersom det tydligt står angivet på första sidan av importen att så sker och hur man handskas med det i nästa steg. Man bör läsa instruktioner noga.

OBS! Detta gäller överföring av Gedcomdata från Disgen 8.2a. I flera avseenden kommer detta att vara åtgärdat i den nya versionen av Disgen, men för dem som i nuläget vill flytta sina data till MinSläkt från Disgen är detta bara av akademiskt intresse. Jag återkommer emellertid med en test av portabiliteten mellan de nya versionerna av samtliga tre program senare.

Underhåll av data

En grannlaga funktion är hur man handskas med dubbletter. Här är MinSläkt lättarbetat och tydligt anser jag. En annan funktion som jag brukar uppskatta eftersom det ger så många nya insikter om släktskap är just Släktskap. Funktionen är enkel att arbeta med i programmet, men resultatet är en besvikelse eftersom det bara redovisas i textform. Å andra sidan kan man få överraskande resultat om man använder Rapporten Anfäder, där förekomsten av alla anförluster redovisas - på gott och ont. I mitt fall innehåller därför mitt utskrivna släktträd flera generationer mer än den närmaste vägen just på grund av snåriga relationer via anförluster.

Sökfunktionerna är mycket väl utbyggda och ger oanade möjligheter att strukturera sin databas, vilket är till stor hjälp vid underhåll och när man söker efter felaktigheter och inkonsekvenser i materialet.

Likaså finns ett antal Rapporter, som är väldesignade och möjliga att ställa in på olika sätt. Jag har speciellt studerat möjligheterna att producera kapitel till släktböcker. Där är det viktigt att de PDF-rapporter som skapas faller i smaken eftersom PDF-filer krävs för professionellt tryck, men är svåra för oss amatörer att redigera. Därför måste man kunna generera editerbara RTF-filer, som man kan arbeta med i en ordbehandlare. Detta kan man bara göra i MinSläkt om man är betalande användare – men det är man naturligtvis om man gjort valet att ha MinSläkt som sitt huvudprogram. Jag har arbetat med rapporten Anfäder, som jag finner mycket bra utformad i PDF-versionen, men saknar alternativet att ignorera anförluster. Har man som jag många generationer med många anförluster kan vissa personer dyka upp ett halvt dussin gånger och fler i olika konstellationer och det tar dels stor plats, dels är det tråkigt, för icke släktforskare, att läsa i en släktbok.

Jag har förgäves sökt efter möjligheter att registrera multipla och alternativa familjer i programmet. Jag har inte funnit att detta är möjligt.

Sammanfattningsvis ser jag även fortsättningsvis MinSläkt som ett bra och lättarbetat program med den kapacitet som räcker för de flesta behov och som speciellt borde passa för nybörjare. Det saknas en del avancerade funktioner, som efterfrågas idag, som alternativa familjekonstellationer, websök och kartfunktioner, men huruvida dessa är viktiga för val av program får var och en avgöra. På plussidan finns många praktiska funktioner som underlättar det dagliga arbetet med forskningen. Eftersom jag inte är en van användare av programmet kan jag inte heller avgöra vilka nyheter som finns i förhållande till den äldre versionen, men från mer vana användare har jag uppgiften att det inte rör sig om några stora funktionella skillnader i den nya versionen.

1) Texten är läst och kommenterad av Henrik Dannberg innan den är publicerad för att undvika felaktigheter och missförstånd.

2) Enligt Geneanets årliga mätningar vilka program deras kunder använder. Skälet till att Geneanets kunder kan anses relativt representativa är att tjänsten accepterar återkommande uppdateringar med Gedcomfil från de flesta off-lineprogram med bibehållna länkar till inmatade media.


Tillägg 2015-10-31

Viktigt att notera om uppgradering av MinSläkt

Nätvännen Olle Andersson har pekat på en viktig aspekt att känna till om man avser att prova nya MinsSläkt 4.0

Följande information finns på Dannberg Datas hemsida:

Man kan välja mellan att köpa en full licens (om man inte har licens från tidigare) eller uppgradera en äldre licens till en lägre kostnad:

http://www.dannbergsdata.se/license.html

När man provat färdigt och inte tänker köpa licens eller väljer att inte uppgradera sker återgång till 3.11 versionen i två steg.

1) Avinstallera version 4 via Kontrollpanel - Program och funktioner.

2) Installera på nytt den gamla versionen. Vet du inte var installationsfilen finns kan du hämta den här:

http://www.dannbergsdata.se/download_old.html

Licensinformationen finns fortfarande kvar i datorn.

Några användare kanske vill köra BÅDA versionerna parallellt. Det gäller exempelvis de som använder MinSläkt i utbildning. Detta är möjligt om man är datorkunnig. Information kan fås från MinSläkt efter uppmaning, men det vore önskvärt om även denna information fanns att få på hemsidan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...