google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: En ny pusselbit till kunskapen om de äldsta släkterna i Persbo

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

söndag 13 december 2015

En ny pusselbit till kunskapen om de äldsta släkterna i Persbo
Än en gång har jag glädjen att välkomna en gästskribent. Det är Krister Forsberg som redovisar hypoteser grundade på en gedigen arkivforskning tillsammans med Peggy Berglind. Texten är även publicerad i den utmärkta tidningen Släktforskaren som ges ut av Västerbergslagens släktforskare. Tidigare texter om Persbo har publicerats på den här bloggen.

Fanns det vid samma tid två Jon Larsson och två Lasse Persson i Persbo?

av
Krister Forsberg
Lasse Persson 1539 hade 4 döttrar nämligen Anna, Barbro, Brita och Karin. Lasses far var Peder Nilsson i Sörvik och hans farbror var bergsmannen Bengt Nilsson i Persbo. Bengt var nämndeman vid Grangärdetinget på 1550-talet.

Vad hände med Lasse Perssons döttrar? Karin gifte sig med Jon (Joen) Larsson och blev därmed kvar i Persbo. Jon som var son till Lars Anderson i Lernbo finns noterad i den årliga räntan för Persbo 1569-1620, i Älvsborgs lösen 1571 och 1615 samt var nämndeman vid Grangärdetinget 1597. Detta talar för att Lasse Persson inte hade några söner.
Lasses dotter Anna gifte sig till Sundbo, Barbro till Hemshyttan och Brita till Torrbo (Källa: Bergsmän av Peggy Berglind). Eftersom Jon levde 1615 var han förmodligen född mellan 1530-1540.

I en artikel med titeln Persbo, publicerad i Genealogiska Nätbiblioteket 2005:1 har Anders Winroth emellertid ritat en släkttavla som visar att Lasse Persson även hade sönerna Jon och Anders. Längre fram i hans artikel finns ett antal rättelser. ”R3. Jon Larsson var inte son utan svärson till Lasse Persson. Hans första hustru Karin var dotter till Lasse (Källa: Isheden 1984). Nu uppstår flera frågetecken:
1. Vem var Anders Larsson?
2. Hade Jon Larsson, svärson till Lasse Persson, en dotter Sara som gifte sig med Lasse Jönsson i Norrhörende?
3. Kan det ha funnits två Jon Larsson och två Lars Persson i Persbo vid den här tiden?

Släkter i Persbo
Många släktforskare har tidigare utgått ifrån att det enbart har funnits ättlingar till Nils Jonsson och dennes gemål i Persbo. Mycket talar för att det fanns fler familjer som hade jord i Persbo under 1500-talet och tidigare. Det har funnits två hyttor i Persbo som antas gå tillbaka till medeltiden.

Följande text har många släktforskare hänvisat till. Texten finns även uppsatt på en tavla i dagens Persbo:

1550 22 januari.
”Kom för retta Lasse Rawalsson och klagade huru han for heem till Benct i Pedersboda och skulle wägha hans jern som han och gjorde, uti första part wåre 27 osmundar, nåår han skulle wäga deth andra kom Bencts hustru och spaark omkull wåghen och bad honom pynta segh dädan, ner han skulde fåå någhet adnath. Detta wittnade Lasse Persson i Pedersboda, och Benct stoodh deth sleiffer till adt han hade och tillförene smitt opult järn både då före, deth ransakade nemnden och Benct feltes till 40 mark efter Bergs Premlegne.”

Kan den Lasse Persson som förekommer i texten verkligen vara brorson till Bengt Nilsson? Varför skulle han vittna mot sin egen farbror som han tillsammans med framställde järn?

 En annan Lasse Persson
1539 fanns en annan bergsman Lasse Persson i Fragg med sönerna Jon och Anders samt dottern Kirstin (som gifter sig med Nils Persson i Westerby).

Jon Larsson föddes omkring 1530, troligtvis i Fragg. Jon gifte sig med NN Larsdotter, dotter till Lasse Ravaelsson i Norrvik. De fick döttrarna Sigrid Jonsdotter som gifte sig med bergsmannen Holsten Andersson i Kallmora och Sara Jonsdotter som gifte sig med bergsmannen Lasse Jönsson i Norrhörende.

1596 27 februari

”Hustru Sara i Hörende uti Fernebo socken, talade efter någon jord i Gläfse som hennes fader Jon Larsson och hans broder Anders Larsson köpt hade af en benämnd Wilken Hansson, (noterad i den årliga räntan för Gläfse åren 1562-1563), och bytt så jord sig emellan (ej att förväxla med Widich Hansson). Förenämnde Jon Larsson behölt deras arfjord i Fragg och Pedersbo, och Anders bekom för sin del köpeiorden i förenämnde Gläfse.”

Av detta får vi fram att Jon Larsson hade en bror Anders Larsson. Det bör vara samma Anders som står bredvid Jon i Anders Winroths släkttavla. I Winroths släkttavla förekommer även en dotter Sara till Jon Larsson gift till Norrhörende. Sara och hennes syster Sigrid var barnbarn till Lasse Ravaelsson, som lämnat efter sig arvedelar till dem i ett flertal bergsmansbyar. Dessutom vet vi nu, att Jon Larsson med delar i Fragg även hade jord i Persbo. Var det i så fall Lasse Persson i Fragg som vittnade mot Bengt Nilsson i Persbo den 22 januari 1550?

Låt oss gå tillbaka till ovanstående 3 frågetecken:

1. Anders, bror till Jon och Kirstin, tog över sin del i Gläfse

2. Sara var dotter till Jon Larsson, som tog över sin del i Fragg.
3. Av ovanstående framgår att det vid samma tid fanns två Lasse Persson och två Jon Larsson med intressen i Persbo.

Från Peggy Berglind kartläggning av bergsmännen vet vi idag mer om familjerna i bergsmansbyarna och deras släktskap. Nils Jonsson, farfar till den Lasse Persson som hade 4 döttrar, är fortfarande den äldste kända bergsmannen i Persbo, men han var förmodligen inte den enda bergsmannen i Persbo i slutet av 1400-talet. När vi vet vem Lasse Persson i Fragg var gift med, kan vi få svar på vart arvedelarna i Persbo kommer ifrån. En pusselbit kan vara unge Tidiche som fanns i Fragg 1496. Hans dotter Marit Tidichesdotter, hustru till Hennike Bengtsson i Vad, hade nämligen arvedelar i Fragg. Ha minnet, att nämnda personer i denna artikel, alla är ättlingar till de bergsmän, som i slutet av medeltiden kom, för att bli leva på bergsbruk.

Referenser:

Jan Granath: Bloggen den 31 AUGUSTI 2011.
Lasse Persson i Persbo och hans ättlingar - en diskussion kring källor

+
Peggy Berglind: 2015. Hennes bok Bergsmän, del 1 och 2, samt
http://peggyberglind.se/index-filer/Boken.htm

Anders Winroth: 2005. Persbo. SGS Genealogiska Nätbiblioteket
Lilian Gustavsson. Persbo en by med anor från medeltiden.

Vinjettbilden visar Peder Hennikssons anor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...