google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: Att överföra Gedcom från DISGEN till andra program

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

måndag 21 december 2015

Att överföra Gedcom från DISGEN till andra programJag har lovat att testa hur man kan överföra sin forskning från ett program till ett annat. Min första test är DISGEN 8.2, samt DISGEN 2016 eftersom det är de program jag själv använder.

Disgen 2016 är fortfarande under utveckling så vissa av de problem som jag funnit är troligen buggar som kommer att åtgärdas relativt snart. Jag har fortlöpande haft kontakt med utvecklarna av de tre programmen och påpekat överföringsproblem, varför de i de flesta fall åtgärdats eller kommer att åtgärdas.

Mottagande program jag testar är:

MinSläkt 4.0 – ny version av Sveriges populäraste släktforskningsprogram för den egna datorn
Genney 1.0 – ett helt nytt program på den svenska marknaden
The Complete Genealogy Reporter (TCGR) – ett mycket kompetent program för att framställa släktböcker
Geneanet – den anbytartjänst på Internet som fungerar bäst mot oberoende datorbaserade släktforskningsprogram

Testen går ut på att se hur data från DISGEN representeras i en GEDCOM-fil och sedan tolkas av det mottagande programmet. Testningen är inte fullständig, utan omfattar några aspekter som jag anser vara viktiga. Jag har exempelvis helt utelämnat karthantering och ortsdatabaser. De valda aspekterna är:

  • Överföring av bilder
  • Korrekt export av källor
  • Korrekt tolkning av civilstånd/relation
  • Korrekt radbrytning i textnotiser
  • Angivande av korrekt tilltalsnamn. Detta är viktigt vid det man kallar narrationen, dvs. när man, i det här fallet, utifrån Gedcomdata automatiskt framställer en berättelse på prosa för exempelvis en släktbok. Att då nämna personer vid fel namn upplevs som irriterande. Samma sak gäller de ovan nämnda relationerna, som kan vara känsliga om de blir fel.
Skälet till att jag testar såväl DISGEN 8.2 (Dg8.2), som DISGEN 2016 (Dg2016) är att de uppför sig något olika, dels att användare av Dg8.2 i dagsläget kanske vill prova de andra programmen, dels för att undersöka friheten att i framtiden byta program. Det spelar också in att Dg2016 fortfarande är under utveckling och att därför vissa aspekter säkert kommer att förändras inom den närmaste tiden. Jag får då återkomma.

DISGEN 8.2 -> Genney

Bilder överförs med automatik till Genney och de kan identifieras i Gedcomfilen på sådant sätt att rätt profilbild knyts till rätt person i trädet (Porträtt). Bilder som inte är porträttbilder överförs och kan behandlas internt i Genney.

Källor överförs korrekt till Genney
Civilstånd/relationer överförs korrekt. Såväl Sambo som Utom äktenskap anges korrekt.
Radbrytningar i biografier och notiser återges på samma sätt som i originalfilen.

DISGENS metod att markera tilltalsnamn med * följer med till Genney.

Faddrar överförs som icke relaterade personer till Genney. Om man vill knyta dem till händelsen i fråga kan man använda ett separat program som överför Faddrar och Flaggor och som tillhandahålls av Genney.
 
DISGEN 2016 -> Genney

Bilder överförs med GEDCOM-filen men Genney kan inte identifiera de bilder från Dg2016som är Porträttbilder. Detta beror på en ändring i Gedcomexporten sedan Dg8.2. Detta kommer att åtgärdas i Genney och troligen även i Dg2016 på det nya året.

Källor, civilstånd/relationer och tilltalsnamn överförs på samma sätt som från Dg8.2

Vissa problem finns med radbrytningar där vissa radbrytningar i Dg2016 ignoreras och resulterar i sammanskrivning av sista ordet i raden med första ordet i efterföljande rad. Detta menar jag är en bugg i Gedcomexporten från Dg2016, som inte fanns i Dg8.2, men som jag förutsätter kommer att åtgärdas.
 
Faddrar överförs från Dg2016 om man väljer att inkludera dem i exporten. Här kan emellertid dubbletter uppstå, som måste bearbetas i Genney. En speciell sak är att faddrar inte har något kön angivet eftersom de inte registreras med kön i Disgen. Knytning till händelser, som dop får man emellertid göra manuellt.

De multipla föräldrar som förts in i Disgen 2016 importeras, men man får koppla ihop dem med rätt barn och ange typ av föräldrarelation manuellt (biologisk, foster, adoptiv, styv, vårdnadshavare och några fler).

DISGEN 8.2 -> MinSläkt 4.0

Överföring av Gedcomfiler från Disgen fungerar bra till MinSläkt förutom vissa feltolkningar av relationer.

Import av data från Disgen 8.2 fungerar nöjaktigt, men kräver några få handgrepp för att presenteras korrekt.

Bilder exporteras utmärkt till MinSläkt 4.0 (MiS4.0). MiS4.0 kan identifiera de bilder som är markerade som Porträtt i Dg8. Det enda man måste göra är att informera MiS4.0 om var bilderna ligger på datorn. Detta gör man genom att öppna Arkiv > Inställningar för arkivet > Bilder och där ange den mapp där man har sina bilder.

Källor överföres korrekt. Tilltalsnamn kan tolkas korrekt och text- och radbrytningar överensstämmer med originalet.

Samborelationer tolkas korrekt, men Utom äktenskap och Före äktenskap tolkas som Äktenskap. Om man däremot manuellt raderar händelsen Vigsel för individerna kommer relationen att ändras till Partner under rubriken Barn med då man skriver ut exempelvis en personakt.

Faddrar ignoreras vid importen och multipla föräldrar stöds ej av programmet.

DISGEN 2016 -> MinSläkt 4.0

Bilder exporteras utmärkt till MinSläkt 4.0 (MiS4.0). MiS4.0 kan identifiera de bilder som är markerade som Porträtt i Dg8. Det enda man måste göra är att informera MiS4.0 om var bilderna ligger på datorn. Detta gör man genom att öppna Arkiv > Inställningar för arkivet > Bilder och där ange den mapp där man har sina bilder.

Källor överföres korrekt. Tilltalsnamn kan tolkas korrekt. Text- och radbrytningar i text blir på grund av en bugg i Gedcomfilen felaktiga. Sista ord i föregående mening dras samman med första ord i efterföljande.

Samborelationer och Utom äktenskap tolkas korrekt.

Faddrar ignoreras vid importen och multipla föräldrar stöds ej av programmet

DISGEN 8.2 -> Geneanet

Gedcom från Disgen tolkas ganska bra i Geneanet. Smärre tolkningsproblem vad gäller Relationer samt vissa problem med radbrytningar av Notiser förekommer emellertid i Dg2016.

Geneanet har inte möjlighet att inkludera bilder från Gedcomfiler, men däremot kommer de bilder som lagts till manuellt i programmet efter importen att bevaras trots upprepade uppdateringar med nya Gedcomfiler. Vid varje import skall alternativet Ersätt ditt släktträd användas.

Källor överföres korrekt

Text och radbrytningar fungerar bra.

Tilltalsnamn noteras som i originalet med *

Samborelationer presenteras korrekt i Personbeskrivningen i Släktträdet, men tolkas som Gifta i Ansedeln. Barnets födelse Före äktenskap och Utom äktenskap tolkas som Bröllop i Släktträdet, och som Gifta i Ansedeln.

Faddrar ignoreras vid överföringen

DISGEN 2016 -> Geneanet

Gedcomexport från Dg2016 återges i huvudsak på samma sätt som från Dg8.2. Enda problemet är vissa radbrytningar i Noteringar i Antavlorna.

Faddrar exporteras till Geneanet, men saknar relationer

Text och radbrytningar kan innehålla mindre fel. Ord skrivs samman där radbrytningar finns i originaltexten. Detta är en bugg i Gedcomfilen från Dg2016.

DISGEN 8.2 -> TCGR

Genom anpassning av TCGR sedan länge kan Gedcomfiler från DISGEN 8.2 kännas igen och tolkas på ett nöjaktigt sätt.

Bilder överförs på ett bra sätt och porträttbilderna känns igen och placeras vid rätt person i narrationen. Detta förutsätts att porträttbilden är första bild i Gedcomkoden.

Källor överförs korrekt

Text- och radbrytningar återges som i originalet

Tilltalsnamn blir korrekt återgivna av TCGR

Samborelationer samt relationen Utom äktenskap tolkas som ”partner” i TCGR. Vid flera relationer innehåller emellertid narrationen ett störande grammatiskt fel som jag inte fått gehör för hos TCGR. Detta har emellertid inget med Disgens Gedcomfil att göra.

DISGEN 2016 -> TCGR

Vad jag funnit fungerar Dg 2016 på samma sätt som Dg8.2 gentemot TCGR. På grund av TCGR:s funktion som ett rent presentationsprogram för anor så är inte export av faddrar relevant.

SAMMANFATTNING

För ägare av Disgen 8.2 är det relativt riskfritt att prova de testade programmen. I Disgen 2016 finns emellertid några problem som inte åtgärdats ännu. De allvarligaste är svårigheten för andra program att identifiera Profil/Porträttbilder, samt en bugg i Gedcomexporten som gör att Text och radbrytningar i textkommentarer blir fel i samtliga mottagande program utom TCGR.

Provkörning av Genney 1.0

Provkörning av MinSläkt 4.0

Provkörning av Disgen 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...