google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: Vem var Stina Skragge?

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

tisdag 16 mars 2010

Vem var Stina Skragge?

Första gången jag stötte på Stina Skragge var i husförhöret för Holmedal [1]. Hon stod då som hustru till min mm fm farfar Olof Ersson i Upsahl, dvs. min mm fm farmor. Olofs födelse anges till 1684 och Stinas till 1700. Sonen Erik, min ana, bor med föräldrarna. Givetvis väcker namnet Skragge min nyfikenhet. Vid det tillfället hade jag inte hört talas om släkten Skragge, men eftersom det är så ovanligt ville jag gärna veta vem hon var. Eftersom det inte anges någon födelsesocken och eftersom, som det senare visar sig, hennes födelsår är felaktigt, lyckas jag inte lokalisera hennes födelsenotis under ganska lång tid.

Per Magnussons inlägg på Anbytarforum 2006 väcker därför hopp:

"En Christina Simonsdotter Skragge föddes 30 januari 1701 på tullplatsen, Edet i Skillingmark. [Sk-mark (S) C:1 s45].
Hennes far var Tullnär Simon Skragge, modern hette Christina Carolinia. Simon Skragge dör på Edet i Skillingmark 3 december 1703 [Sk-mark (S) C:1 s103]. Hans fader anges vara Anders Simonsson Skragge och modern hette Elin (Persdotter). Simon anges i dödnotisen varit född 1661. Lite mer information om denne tullnär finns i hans dödnotis (skola, vigsel mm) mvh Per M".
[2,3]
På den tiden hade jag stor respekt för det som stod i handlingarna och kunde inte riktigt tro på att det skulle vara fel födelseår i husförhöret. Jag var således tvungen att försäkra mig om att det var rätt Stina som Per funnit. Jag börjar söka efter sonen Erik, som är min ana och som enligt uppgift föddes 1731. Till min förvåning fann jag istället en son Simon, född 29 april och döpt 1 maj 1731 [4]. Fader är Olof Eriksson, moder är Stina Simonsdotter Skragge från Uppsal. De faddrar jag kan tyda är tullnären Christoffer Wahlenberg från Sundsbyn, Holmedal, Guldbrand (Jacobsson) i Leverbyn samt hustru Lena från Sollom. Efternamnet på Guldbrand i Leverbyn finner jag i husförhöret. Ytterligare ett vittne finns som är tullnär, men jag kan inte tyda namnet.

Sonen Eriks födelse verkar vara fel i husförhöret, I stället var en son Simon född det året. Jag får veta att min Stina heter Simonsdotter och att två av vittnena är tullnärer, liksom Stinas förmente far Simon. Hennes son är också döpt till Simon. Det verkar som om Per Magnusson har funnit rätt Stina Skragge, men jag vill vara helt säker.

1733, den 4 september finner jag mm fm far Eriks födelsenotis [5]. Bland faddrarna märks Lena Skragge från Sollom. Medan jag letade efter Erik fann jag födelsnotisen för en Christina vars föräldrar hette Anders Aronsson och Lena Skragge. Hustru Stina i Uppsal är en av vittnena. Tydligen har jag funnit Stinas syster Lena Simonsdotter Skragge.

Vidare studier av födelsenotiserna bakåt i tiden visar att Stina får en son Simon 1729, som troligen avlider ung eftersom sonen som föddes senare fick samma namn. Systern Lena får dottern Sara 1726 och där märks Sara Wahlenberg från Töksmark och prostinnan Lisa Frykman bland vittnena.

13 april 1727 får Olof Eriksson och hans hustru Stina i Uppsal dottern Margareta [6]. Bland vittnena finner vi tullnären Samuel Brask samt prostinnan Lisa Frykman.

1 oktober 1725 får Stina och Olof dottern Anna [7]. Även här finns Lisa Frykman, vid den tiden titulerad madam, samt systern Lena bland vittnena.

Den 11 oktober 1724 finns en vigselnotis för änklingen Erik Olsson och pigan Stina Brask från Uppsal [8]. Det kommer senare att visa sig att detta är Stina Simonsdotter Skragge, men varför efternamnet Brask? Tullnären Samuel Brask var ju vittne då Stina Simonsdotter och Olof Erssons dotter Margareta föddes ett par år senare. Morgongåvan vid giftermålet var 20 lod silver.

Studierna av födesenotiserna visar att födelseåret 1700 för Stina är felaktigt och att den Stina Simonsdotter Skragge som Per Magnusson funnit är min mm fm farmor. Per anvisar också fadern Simon Andersson Skragges dödsnotis som är mycket utförlig. Den har steg för steg försökt tolkas av mig själv och många andra men de sista delarna löstes av Carl-Johan Ivarsson i februari 2010. Hans tolkning lyder:

"Simon Anderßon Skragge född i Wagge och Ny Sochn år 1661 af fadren ehrligh och välförst. Man Anners Simonsson och Modren Erlige och ____ hustrun Elin Persdotter. Bevistat Carlstads Schola och Gymnasium uti 10 åhr. Tient ____ hoos Gref Bielike i Stokholm trenne åhr. Antagen till Kongl. Maijtts Tienst och Stranridare Ao 1685. Till Tullnär Ao 1693. Och samma åhr ingådt Echtenskap med Ehrborne hustrun Christina Carlenia aflat tillsamman 4 Barn 1 Sohn och 3 döttrar. Omsijder förordnat till Lieutenant öfver Noordh Marckz häradtz Allmoge. Lefvat eliest icke så synnerligt väll, utan varit öfverdådig Säker och ogudachtig i sin mästa tijd särdeles begifven på dryckenskap, bannande och Gudz huus försummelse. Men under tiden någon bättring visat. Till deß Gudh lade han på sin Soote och dödz sängh dervid han fasthölt i 3 veckor. Och igenom särdeles Gudz nådh sitt syndiga lefverne ångrade bekände och om nåd och förlåtelse hoos Gudh flitigt sökte. Besöktes med h. Nattvard, beredde sigh till döden Christel. och afsomnade effter et hårdt dödsavsked d. 3 Decembris Ao 1703 sedan han lefvat i 42 åhr och 1/2. Begrafven på Kyrkogården d. 24 Januari." [9,10]
Stina Simonsdotter levde de sista åren tillsammans med sin dotter Margaretas familj i Kållerud i Karlanda. Hon avlider av ålderdombräcklighet den 19 mars 1774 [].

Under sitt liv förekommer hon under olika namn. Hon föds med patronymikon Simonsdotter och detta är också vad som står i hennes dödsnotis. Fadern bär emellertid även namnet Skragge. Hon förekommer ömsom med hela namnet eller med endast patronymikon eller endast Skragge i följande kyrkböcker. Vid giftermålet med Olof Ersson skrives hon emellertid som Stina Brask. Att det är samma person kan man veta av att Stina knappt 12 månader senare nedkommer med sitt och Olofs första barn Anna. Hon skrives då Stina Simonsdotter.

Läget är således följande:
Vi vet att Stinas föräldrar var Simon Andersson Skragge och Christina Carlenia. Simon kom från Vagge i Ny socken och fadern hette Anders och modern Elin Persdotter. Under sökandet har jag också funnit en bror till Stina. 4 oktober 1696 föddes Anders Simonsson Skragge på Edet i Skillingmark och döptes i Köla kyrka av Eriksson. Bland dopvittnena märks Madam Maria Cameen. Hon var gift med kyrkoherden S.E. Faxell i Köla. Vidare närvarade Sara Faxell.

Några intressanta namn har dykt upp under vägen. Det är dels tullnärerna Brask och Wahlenberg, dels prästsläkterna Frykman och Faxell. Umgänget för familjen verkade förutom grannar vara präster och tulltjänstemän. Det var tydligen en familj med relativt hög status i samhället.

FORTSÄTTNING FÖLJER

Källor:
1) Holmedal AI:1 1754-1763, s. 23
2) http://aforum.genealogi.se/cgi-bin/discus/discus.cgi?pg=prev&topic=576&page=254946
3) Skillingmark C:1 Födde 1688-1725 s. 45
4) Holmedal C:1, 1717-1766, s. 56
5) Holmedal C:1, 1717-1766, s. 65
6) Holmedal C:1, 1717-1766, s. 43
7) Holmedal C:1, 1717-1766, s. 37
8) Holmedal C:1, 1717-1766, s. 153
9) http://aforum.genealogi.se/discus/messages/576/255496.html?1267710975
10) Skillingmark C:1 Födde 1688-1691 (!!) på sidan 0/103, 104 i Genline, GID:524.26.70700
11) Karlanda C:2, 1767-1796, s. 181

2 kommentarer:

 1. Tullnär? Vad för titel är detta? En tulltjänsteman av något slag?
  Tom

  SvaraRadera
 2. Hej Tom
  Enligt Ordbok för släktforskare var tullnär "en av statlig myndighet tillsatt tjänsteman vid tullkammare". Det finns faktiskt en speciell sida med tullstjänstemän i Sverige - http://www.kallisti.se/anneli/tull1/

  Mvh
  Jan

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...