google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: HUSFÖRHÖREN BERÄTTAR OM CARL JOHANS BARNDOM - Avsnitt 13

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

torsdag 12 december 2013

HUSFÖRHÖREN BERÄTTAR OM CARL JOHANS BARNDOM - Avsnitt 13


VI FÖLJER CARL JOHAN EN TID I HUSFÖRHÖREN

Det är ju väldigt frestande att ta sig an de mest intressanta frågorna om varför Carl Johans mor Johanna heter Olausson och vem Carl Johans farfar var. Så gjorde jag naturligtvis också när jag som nybörjare hittade sådana problem. Följden blev att min kunskap om mina anors länge var bristfällig. Jag föll för frestelsen att samla på anor bakåt i tiden och inte lära mig mer om hur personerna levde under den tiden.

Grangärde AI:18a (1863-1871) Bild 26 / sid 13 (AID: v130158.b26.s13, NAD: SE/ULA/12220)

Vi skall därför nu vara förståndiga och lära oss mer om farmors far Carl Johan och hans familj. Om vi återgår till sidan 13 i husförhöret för Grangärde under tiden 1863-1871 så ser vi att familjen bodde i Arrest Byggnaden i Kyrkbyn (lägg märke till särskrivningen) när Carl Johan föddes. På samma plats bor arbetaren Samuel Herman Bergström och hans hustru Stina Andersdotter och dottern Sofia. Vilka de är vet vi inte. Däremot finns fjärdingsmannen Oxvål Per Andersson och hans hustru Anna Andersdotter med sonen Per Olof samt styvsonen Jan Erik Andersson med familj. Carl Johans bodde således tillsammans med faderns mor Anna Andersdotter och faderns styvfar vid sin födsel. Han har också en endast 11 år äldre halvfarbror som heter Per Olof. Vi ser i husförhöret att farmodern gifte sig med Oxvål Per Andersson 1858 och Per Olof föddes 1860, vilket visar att han är farföräldrarnas gemensamma son. Jag föreslår att vi lämnar Carl Johans fars härkomst till vidare och tittar framåt på Carl Johans uppväxt.

Grangärde AI:18a (1863-1871) Bild 26 / sid 13 (AID: v130158.b26.s13, NAD: SE/ULA/12220)

Om vi återigen tittar på sidan 13 och går till kolumnen längst ut till höger på uppslaget där det står ”Flyttat till…”
Vi finner familjen på raderna 4-7. Där står ”NB sid. 13”. Detta är prästens notering så han vet var han skall finna familjen. Här betyder det Ny Bok sidan 13. Med Ny Bok avses här nästa omgång av husförhörslängder dvs. för 1872-1881. Om det hade stått GB hade det varit Gammal Bok och angett var man kan finna familjen i föregående husförhörslängd, dvs. den för 1852-1862. Noteringen hade också kunnat bestå endast av en sidangivelse och i så fall hade det varit inom samma husförhörslängd, låt vara kanske i en annan bok med annan numrering som vi såg tidigare. Det kunde också ha stått ett sockennamn ex.vis. Norrbärke och i så fall hade det krävts lite mer arbete för att finna familjen.

Grangärde AI:19a (1872-1881) Bild 25 / sid 13 (AID: v130164.b25.s13, NAD: SE/ULA/12220)

Vi öppnar nu husförhörslängden för Grangärde 1872-1881 på sidan 13. (Av en händelse råkar det vara samma sida i den nya och den gamla boken. Ofta ligger dom faktiskt ganska nära varandra om personen bor på samma plats). Vi finner här såväl Carl-Johans föräldrars familj på raderna 6-10, som farmoderns familj på raderna 1-3. Carl Johan har nu fått två systrar Johanna Sofia och Julia Maria. Johanna Sofia föddes 5/4 1873 i Sunnansjö och Julia Maria 14/11 1874 i Kyrkbyn. Det verkar som om modern, som här står med hela sitt namn, av något skäl åkte hem till sina föräldrar i Sunnansjö och födde dottern där. Vi ser också i nedanstående födelsenotiser att Johanna Sofia var 2:a barnet och Julia Maria 3:e.

Grangärde C:12 (1865-1879) Bild 285 (AID: v130194.b285, NAD: SE/ULA/12220)
Grangärde C:12 (1865-1879) Bild 327 (AID: v130194.b327, NAD: SE/ULA/12220)

Systrarnas födelsenotiser
Systern Johanna Sofias födelsenotis hittar vi i boken Grangärde C:12, bild 285
Julia Maria finner vi i boken 
Grangärde C:12, bild 327

Grangärde F:6 (1882-1894) Bild 94 / sid 162 (AID: v130211.b94.s162, NAD: SE/ULA/12220)


Julia Maria dör i lungsot
I Död- och begravningsboken för Grangärde 1890 som heter F:6 (1882-1894) bild 94/sid 162. I ArkivDigital kan man läsa att Julia Maria avlider vid en ålder av 15 år 7 månader och 27 dagar.

Året efter Julias födelse dör Jan Eriks styvfar fjärdingsmannen Oxvål Per Andersson och en ny fjärdingsman anländer – Jan Hermansson från Broby. Han blir inte så gammal i Kyrkbyn för redan efter 14 dagar flyttar han hem till Broby där han sedermera gifter sig. Han är son till bergsmannen Herman Andersson från Broby. (Det var en liten utvikning som lätt hittades genom att läsa högra spalten om ”Flyttning till …”) Vi kan också se hur prästen här angett GB sid.13 för såväl Jan Erik Anderssons som Oxvål Per Anderssons hushåll. Carl Johans farmor Anna Andersdotter har nu blivit änka efter fadern till sitt andra barn.

Grangärde AI:19a (1872-1881) Bild 25 / sid 13 (AID: v130164.b25.s13, NAD: SE/ULA/12220)
Oxvål Per Anderssons dödsnotis
Uppe i högra hörnet av bilden intill ser vi att fjärdingsmannen Oxvål Per Andersson dog 30/4 1875.


I Oxvål Per Anderssons dödsnotis kan man läsa att han begravdes 9 maj och att dödsorsaken var lungsot. 

Grangärde AI:19a (1872-1881) Bild 25 / sid 13 (AID: v130164.b25.s13, NAD: SE/ULA/12220)
Grangärde B:1 (1866-1894) Bild 79 (AID: v130181.b79, NAD: SE/ULA/12220)

Vi kan vidare läsa oss till att sonen, Carl Johans halvfarbroder, Per Olof flyttar till N. Amerika 1880 och att Carl Johans föräldrar flyttar till Pag. 145, den 2/2 1876. (Pag. står för pagina och betyder sidan på latin). Det har varit en mycket ordentlig präst för vid Per Olofs utflyttning står numret på Utflyttningsattesten, nämligen 31. Man kan därför lätt gå till boken för In- och utflyttning – den heter Grangärde B:1, 1866-1894 och finner där för år 1880 arbetaren Per Olof Pettersson i Kyrkbyn som den 1/3 1880 får en utflyttningsattest för emigration till N. Amerika.

Grangärde AI:19c (1872-1881) Bild 153 / sid 145 (AID: v130166.b153.s145, NAD: SE/ULA/12220)

Carl Johans far får ett nytt arbete
Vi följer Carl Johan och hans familj till sidan 145. Återigen får vi prova oss fram till vilken bok det avser. Vi finner dem i AI:19c på Nyhammars bruk rad 20-25 på bruksgården där fadern Jan Erik fått arbete som stalldräng. Carl Johan har också fått en bror Karl Henning som fötts i mars 1877 på den nya platsen där man nu bott i lite styvt ett år. Längst upp på sidan kan man läsa att Nyhammars bruk tillhör Stakheds skiftelag - senare delen. Det är viktigt att minnas när vi skall leta efter familjen i nästa husförhör.

Om vi följer familjen ytterligare framåt till åren 1881-1889. Eftersom ingen notering fanns i husförhöret om att de flyttade förutsätter vi att dom bor kvar på samma ställe. Vi gissar också på att de återfinns i motsvarande volym, dvs. i AI:20c 1881-1889. På bild 6 i ArkivDigital finns ett register där vi mycket riktigt finner Stakheds skiftelag - senare delen.

Grangärde AI:20c (1881-1889) Bild 195 / sid 1013 (AID: v130170.b195.s1013, NAD: SE/ULA/12220)

Vi finner familjen på sidan 1013 där vi ser att sonen Erik Alfred föds 5/7 1883 och döps av fadern. Kanske han var för tidigt född eller klen vid födseln så man inte hann till prästen. Han klarar sig emellertid. Fadern har fortfarande sitt arbete som stalldräng. 1890 avlider Carl Johans syster Julia Maria 11 juli.

Det verkar som Carl Johan går sina egna vägar. Redan här gör prästen en bekymrad notering ”? Nattvard” och i efterföljande husförhör noterar prästen ”Icke begått nattvarden!” Carl Johan är nu 19 år och i september 1890 beger han sig till Vaxholm för att ta värvning som artillerist. Prästen har också noterat att näst yngste sonen Karl Henning valt att kalla sig Andersson som fadern till skillnad mot brodern Carl Johan som fortfarande har sitt patronymikon Jansson.

Grangärde AI:21c (1890-1899) Bild 109 / sid 697 (AID: v130174.b109.s697, NAD: SE/ULA/12220)

Det sista husförhöret där Carl Johan fortfarande bor med familjen är Grangärde AI:21c (1890-1899) sidan 697. Där står det ju att han heter Jansson Granat och  flyttar till Vaxholm. Cirkeln är sluten. Tänk så jag jobbade innan jag fann honom i början.

Ett sk. tillfällighetsfynd
När vi bläddrar från första sidan för Stakheden sidan 1010 och framåt på jakt efter familjen finner vi på sidan 1011 rad 18 en Bokhållare Carl Olof Olausson född 1852. Detta är faktiskt Carl Johans morbror, yngre bror till modern. Man kan kanske anta att han haft ett finger med i spelet när Carl Johans far fått arbete som stalldräng. Det lönar sig ofta att studera sidorna runt omkring det man söker efter.

Tillbaka där vi började
Som du ser har vi nu knutit samman den forskning vi gjorde med hjälp av moderna databaser i början av kursen med det historiska materialet som vi hittat i kyrkböckerna.

Vi lämnar nu Carl Johan och hans familj, men eftersom vi har några ouppklarade frågor bakåt i tiden så behövs nog att vi forskar lite vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...