Vi gör en fotobok varje år som minne


En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

onsdag 4 november 2015

Provkörning av Genney version 1.0 (1)


Av de tre nya program jag provat de senaste veckorna – MinSläkt, Disgen och Genney är Genney det som av naturliga skäl tagit mest av min uppmärksamhet eftersom det är helt nytt.

Min provkörning har gått till på så sätt att jag importerat hela min databas på över 15 000 individer från Disgen 8.2a. Jag har gjort detta med en Gedcom 5.5 i formatet UTF-8. Viktigt är också att jag markerat alternativet ”Slå ihop Fotnot och Anteckningar” för exporten.

Jag har tidigare skrivit om problem att överföra mina Gedcomfiler till andra släktforskningsprogram. Följande problem har uppstått i olika situationer:

· Bilder har inte överförts korrekt

· Källor har inte överförts korrekt

· Tilltalsnamn har inte angivits korrekt

· Textnotiser har haft problem med radbrytningar och mellanslag

· Relationer mellan föräldrar har tolkats fel

Allmänt om programmet

Mitt intryck av programmet är mycket positivt direkt jag öppnade det. För att vara en första version av ett program är det imponerande komplett. Jag testade det för några år sedan och redan då såg det trevligt ut men det behövdes inte mycket användning förrän buggarna duggade tätt. Att detta har kunnat fixas är imponerande. Det är snyggt och välordnat. Grafiken är vacker, men ibland lite svårläst. Många av menysymbolerna är i minsta laget för mig som har gamla ögon och dessutom ser illa på ett öga. Programmet är annars lättarbetat och har många tangentkommandon, men alla funkar inte på min dator. F4 exempelvis anser min HP skall användas till annat än att visa Biografin och det är synd för det blir bökigt att högerklicka varje gång man vill öppna och stänga den dialogen. Knepet är att använda Fn-tangenten tillsammans med de F-tangenterna som inte funkar på er dator.

Import av Gedcomfil

Gedcomimporten fungerar utmärkt och bilderna följer med. Alla bilder samlas i en mapp med namnet Media – i mitt fall under Genney-mappen i Dokument. I den mappen bör man lägga in nya bilder, som man vill använda i sitt träd, men man kan också instruera programmet att bilderna ligger på annat ställe om det passar bättre. Källor importeras felfritt från mitt gamla program om exporten skett på rätt sätt. Åtminstone från Disgen 8.2a importeras även Samborelationer korrekt. Hur det kommer att fungera från nya Disgen 2016 återstår att se. Men det återkommer jag till. Tilltalsnamn som markerats med * i Disgen förstås av Genney. Textnotiser som är korrekt radbrutna i mitt gamla program återges med korrekt radbrytning av Genney. Det finns till och med ett litet fristående program att ladda ned som gör att Faddrar och Flaggor tas med i Gedcomimporten från Disgen.

Sammanfattningsvis importerar och tolkar Genney min Gedcomfil så korrekt man kan begära när den har sitt ursprung i Disgen 8.2a. En liten egenhet är att alla bilder från Disgen 8.2a får rubriken Porträtt om de är markerade som sådana i Disgen, vilket stör i rapporterna. Enklaste sättet att åtgärda det är att ta bort det med en texteditor i Gedcomfilen, men det drar sig nog de flesta för. Då får man radera det manuellt i Genney.

Inmatning och underhåll av data


Man kan i princip redigera en uppgift där man ser den genom att klicka eller markera och öppna en meny, vilket gör det enkelt när man insett dess möjligheter, men för många är avsaknaden av inmatningsdialoger ovant och besvärande tror jag.

Genney ger goda möjligheter till underhåll. Ett otal registerutdrag kan genereras som gör det mycket lätt att finna felaktigheter och inkonsekvenser i databasen. Dubblettfunktionen är utmärkt och lättarbetad. Likaså är Släktskapsfunktionen mycket enkel och snabb att arbeta med, men den grafiska representationen är svårläst eftersom man har svårt att se var sammanbindningslinjerna börjar och slutar. Detta gäller framför allt om man, som jag har många anförluster och många generationer så relationerna mellan två personer kan bli dussinvis– då får man skärpa sig för att hitta rätt. Om man vill ha en mer lättläst version bör man använda rapporten Släktskap under Utskriftsmenyn.

Rapporterna finner man under Utskrift och de är många och användbara. Mina tester med Rapporten Anor har emellertid varit en besvikelse. Jag lägger stor vikt vi de rapporter som kan sammanställas till bra släktböcker nämligen. Att framställa en 600 sidor stor rapport över mina anor i PDF-format gick som en dans, men resultatet var jag layout-mässigt inte helt nöjd med. Dels listades hänvisningar till alla anförluster - liksom de förresten gjorde även i MinSläkt – och det tog mycket plats och blev tjatigt, dels placerades profilbilderna självständigt i texten – inte infällda. Detta gjorde att dokumentet blev uppskattningsvis ett par hundra sidor större än nödvändigt. Det hade väl kunnat lösas med lite handarbete i Word på den RTF-fil som fanns som alternativ, men den fungerade tråkigt nog inte. Drygt 100 sidor genererades varefter jag fick felmeddelande om brist på diskutrymme och minne och Word låste sig och omstart av datorn krävdes. Efter mycket konfererande med Microsoft, samt en del handpåläggning och på grund av att alla andra släktforskningsprogram jag provat klarar att generera RTF-filer av samma storlek från samma data på samma dator så kom jag fram till att felet nog låg hos Genney (jag har emellertid fått löfte om att detta skall vara åtgärdat i nästa uppdatering).

Jag har naturligtvis inte hunnit testa allt, men sett att man kan registrera multipla föräldrapar så nu kan jag lägga in både min fars biologiska föräldrar och hans fosterfamilj och deras anor. Även alternativa familjekonstellationer kan registreras i programmet. En liten irritation här är att om man anger en förälder som omstridd så försvinner hela föräldraparet i Släktskapsdiagrammet även om den ena föräldern är bevisligen korrekt. Vill man ha med den omstridde fadern och hans ättlingar får man tillfälligt göra honom biologisk.

Det finns en bra websökfunktion som kan ställas in för egna webtjänster. Jag testade Soldatregistret och det fungerade utmärkt.

Hjälpen i Genney är bra, men jag skulle önska att den kunde laddas ned så jag kunde läsa den på min läsplatta i sängen.

Sammanfattning

Åtminstone jag blir glad av att arbeta med Genney för jag har provat så oerhört många program tidigare, men alltid fegat ur när det gäller att allvarligt fundera på att byta program. Nu väntar jag bara på Disgen 2016 innan jag tar ett slutgiltigt beslut. Som det ser ut nu kommer jag nog att ha ett huvudprogram, men köpa licenser för något mer för att använda speciella rapporter eller register då och då. Vilka det blir får framtiden visa – just nu lutar det åt att Genney blir det ena.

Ett gott råd

Man bör tänka på att Genney är ett helt nytt program, som inte testats av oss släktforskare under fältmässiga förhållanden. Att ett sådant program skulle vara buggfritt är en praktisk omöjlighet. Bara det förhållandet att många av oss nu använder det oprövade Windows 10 ställer till många stora och oförutsedda problem för programmakare även i stora företag som Adobe. Vi behöver verkligen ytterligare ett svensk modernt program att välja vid sidan av MinSläkt och Disgen. Mitt råd är att om ni vill byta till Genney från något annat program så kör både ert gamla och Genney (eller vilket nytt program ni än väljer) parallellt under något halvår. På så sätt ser ni inte bara om ni gillar ert val – ni ger också programmakaren en möjlighet att korrigera barnsjukdomarna utifrån era behov och hur ni handskas med programmet.

1) Den här texten är en sammanfattning av intryck från provkörning som jag gjort under några veckor, samt synpunkter från nätvännen Olle Andersson som bidragit med sina erfarenheter.tisdag 27 oktober 2015

Provkörning av den nya versionen av MinSläkt 4.0 (1)


Av de tre nya program jag provat de senaste veckorna – MinSläkt, Disgen och Genney är MinSläkt det jag behärskar minst, vilket kan göra mina synpunkter något ogrundade i vissa delar. Disgen har jag använt i många år och Genney är ett helt nytt program, som jag därför ägnat stort intresse.

Min provkörning har gått till på så sätt att jag importerat hela min databas på över 15 000 individer från Disgen 8.2a. Jag har gjort detta med en Gedcom 5.5 i formatet UTF-8. Viktigt är också att jag markerat alternativet ”Slå ihop Fotnot och Anteckningar” för exporten.

Jag har tidigare skrivit om problem att överföra mina Gedcomfiler till andra släktforskningsprogram. Följande problem har uppstått i olika situationer:

· Bilder har inte överförts korrekt

· Källor har inte överförts korrekt

· Tilltalsnamn har inte angivits korrekt

· Textnotiser har haft problem med radbrytningar och mellanslag

· Relationer mellan föräldrar har tolkats fel

Allmänt om programmet
Grafiken och uppställningen är snygg och intuitiv. Man lär sig snabbt att arbeta med programmet. De olika vyerna är lätta att arbeta med och man kan enkelt förminska och förstora vyerna. Det är inte för inte som MinSläkt idag är det mest populära programmet i Sverige för de som föredrar att ha sin forskning på den egna datorn (2). Speciellt för nybörjare är uppläggningen enkel att ta till sig eftersom grafiken speglar den bild man har av hur en uppställning av släktrelationer bör se ut.

Import av Gedcomfil

GEDCOM-importen fungerar i princip bra och bildmaterialet följer med i importen. Om man emellertid vill byta en profilbild mot en annan som ligger på datorn måste man först kopiera in den nya bilden i den katalog som angetts i ”Inställningar för Arkivet …” som bildmapp.

Alla källor tolkas korrekt av programmet förutsatt att rätt inställning gjort vid exporten. Tilltalsnamn har samma format som i Disgen - * - så där stöter man inte på några problem. Även Textnotiser återges korrekt under förutsättning att man har korrekt radbrytning i sin originaldatabas. Relationer mellan föräldrar fungerar inte från Disgen 8.2a. De detaljerade inställningar som finns där ignoreras och alla relationer tolkas som Vigsel. Det måste åtgärdas i MinSläkt genom att Händelsen Vigsel raderas individ för individ. Detta gäller kanske inte vid import från andra släktforskningsprogram än Dg 8.2a – kanske inte ens för den kommande versionen av Disgen. Minsläkt behandlar endast föräldrar som gifta om Händelsen Vigsel är registrerad.

Jag gjorde misstaget att importera min Gedcom två gånger med samma målnamn i tron att det skulle ske en överskrivning av den gamla versionen. Det visade sig att jag fick dubbletter av samtliga personer. Man bör således endera ta bort den befintliga versionen eller använda ett annat namn om man vill importera sin Gedcom igen. Jag borde ha observerat detta eftersom det tydligt står angivet på första sidan av importen att så sker och hur man handskas med det i nästa steg. Man bör läsa instruktioner noga.

OBS! Detta gäller överföring av Gedcomdata från Disgen 8.2a. I flera avseenden kommer detta att vara åtgärdat i den nya versionen av Disgen, men för dem som i nuläget vill flytta sina data till MinSläkt från Disgen är detta bara av akademiskt intresse. Jag återkommer emellertid med en test av portabiliteten mellan de nya versionerna av samtliga tre program senare.

Underhåll av data

En grannlaga funktion är hur man handskas med dubbletter. Här är MinSläkt lättarbetat och tydligt anser jag. En annan funktion som jag brukar uppskatta eftersom det ger så många nya insikter om släktskap är just Släktskap. Funktionen är enkel att arbeta med i programmet, men resultatet är en besvikelse eftersom det bara redovisas i textform. Å andra sidan kan man få överraskande resultat om man använder Rapporten Anfäder, där förekomsten av alla anförluster redovisas - på gott och ont. I mitt fall innehåller därför mitt utskrivna släktträd flera generationer mer än den närmaste vägen just på grund av snåriga relationer via anförluster.

Sökfunktionerna är mycket väl utbyggda och ger oanade möjligheter att strukturera sin databas, vilket är till stor hjälp vid underhåll och när man söker efter felaktigheter och inkonsekvenser i materialet.

Likaså finns ett antal Rapporter, som är väldesignade och möjliga att ställa in på olika sätt. Jag har speciellt studerat möjligheterna att producera kapitel till släktböcker. Där är det viktigt att de PDF-rapporter som skapas faller i smaken eftersom PDF-filer krävs för professionellt tryck, men är svåra för oss amatörer att redigera. Därför måste man kunna generera editerbara RTF-filer, som man kan arbeta med i en ordbehandlare. Detta kan man bara göra i MinSläkt om man är betalande användare – men det är man naturligtvis om man gjort valet att ha MinSläkt som sitt huvudprogram. Jag har arbetat med rapporten Anfäder, som jag finner mycket bra utformad i PDF-versionen, men saknar alternativet att ignorera anförluster. Har man som jag många generationer med många anförluster kan vissa personer dyka upp ett halvt dussin gånger och fler i olika konstellationer och det tar dels stor plats, dels är det tråkigt, för icke släktforskare, att läsa i en släktbok.

Jag har förgäves sökt efter möjligheter att registrera multipla och alternativa familjer i programmet. Jag har inte funnit att detta är möjligt.

Sammanfattningsvis ser jag även fortsättningsvis MinSläkt som ett bra och lättarbetat program med den kapacitet som räcker för de flesta behov och som speciellt borde passa för nybörjare. Det saknas en del avancerade funktioner, som efterfrågas idag, som alternativa familjekonstellationer, websök och kartfunktioner, men huruvida dessa är viktiga för val av program får var och en avgöra. På plussidan finns många praktiska funktioner som underlättar det dagliga arbetet med forskningen. Eftersom jag inte är en van användare av programmet kan jag inte heller avgöra vilka nyheter som finns i förhållande till den äldre versionen, men från mer vana användare har jag uppgiften att det inte rör sig om några stora funktionella skillnader i den nya versionen.

1) Texten är läst och kommenterad av Henrik Dannberg innan den är publicerad för att undvika felaktigheter och missförstånd.

2) Enligt Geneanets årliga mätningar vilka program deras kunder använder. Skälet till att Geneanets kunder kan anses relativt representativa är att tjänsten accepterar återkommande uppdateringar med Gedcomfil från de flesta off-lineprogram med bibehållna länkar till inmatade media.


Tillägg 2015-10-31

Viktigt att notera om uppgradering av MinSläkt

Nätvännen Olle Andersson har pekat på en viktig aspekt att känna till om man avser att prova nya MinsSläkt 4.0

Följande information finns på Dannberg Datas hemsida:

Man kan välja mellan att köpa en full licens (om man inte har licens från tidigare) eller uppgradera en äldre licens till en lägre kostnad:

http://www.dannbergsdata.se/license.html

När man provat färdigt och inte tänker köpa licens eller väljer att inte uppgradera sker återgång till 3.11 versionen i två steg.

1) Avinstallera version 4 via Kontrollpanel - Program och funktioner.

2) Installera på nytt den gamla versionen. Vet du inte var installationsfilen finns kan du hämta den här:

http://www.dannbergsdata.se/download_old.html

Licensinformationen finns fortfarande kvar i datorn.

Några användare kanske vill köra BÅDA versionerna parallellt. Det gäller exempelvis de som använder MinSläkt i utbildning. Detta är möjligt om man är datorkunnig. Information kan fås från MinSläkt efter uppmaning, men det vore önskvärt om även denna information fanns att få på hemsidan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers