google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: En släkthistoria från Västra Ryds socken

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

måndag 10 februari 2014

En släkthistoria från Västra Ryds socken


Först ut av gruppmedlemmarna i Facebokgruppen "Släktforskning för noviser" som gästbloggare är Åke Holmberg med en släkthistoria som ger en levande beskrivning av det liv man levde i 1700-talets Sverige. Berättelsen är ursprungligen skriven för att ge släkten inblick i sitt ursprung.

En släkthistoria från Västra Ryds socken

av Åke Holmberg

Inledning

År 1755, från husförhöret (AI:1 sida 7) för Sjötorp anges det i marginalen att Christian Holmberg med familj är inflyttade från Bro socken. Hans familj kommer sedan att stanna i Västra Ryd socken nästan ett halvt sekel, leva och där dö.
Christian Holmberg anses som vår stamfar för Holmbergssläkten från Uppland. Hans ättlingar har sedan dess behållit släktnamnet Holmberg i tio generationer.

Från början

Första gången vi träffat på Christian i något skrivet dokument är år 1725 i mantalslängden för (Norrmalm västra nedre sidan 202r). Han anges som ”Laquin” till Corpralen Greve (Lars) Cronhielm. Fem år senare 1730 från samma mantalslängd och med kvarters angivelse dessutom, ( Hägern 2 sidan 96). Christian anges här som kuskdrängen hos Lagrådet Greve Gustaf Cronhielm. I mantalslängden för (Norrmalm övre östra page 558 kvarteret Torsken no 54), år 1735 bor i samma hus bor som Kapten Schwerin, Grevinnan Schwerin, och där Christian anges som dräng. Grevinnan Schwerin är densamma som Regina Catharina, dotter till Greve Gustav Cronhielm. Möjlig teori är att man lånade ut tjänstefolk för tjänstgöring mellan släktingarna efter behov eller att Greven var bortrest och då inte behövde sin kusk.
Från samma mantalslängd som ovan år 1741 där ”Lagmannen Cronhielm låter skrifva sig med sitt folk i Altuna” är Christian tillbaka i tjänst hos Greven Lars Cronhielm för i husförhöret år 1744 för Altuna och Flosta Herrgård (sidan 148) står hans kollega Anders Rydman och Christian upptagna som Ryttare. Men Ryttare skall nog snarare läsas som kusk eller är alternativet att de då just är ryttare. Ryttare var under denna tid en militär benämning på den ridande soldaten. Men Greven hade kanske en egen lite armé.

På Flosta i Altuna

I Mjölnarstugan under Flosta från husförhöret år 1741 (sidan 148) bor Bengt Johansson Folin och Sara Johansdotter. Brita deras dotter finns inte angiven, men hon bor säkert som piga hos morföräldrarna på Sörby. Brita är säkert på besök och hälsar på sina föräldrar i Flosta. Det är väl här som de träffas på Flosta Herrgård. Christian och Brita gifter sig den 24 juni 1745 i hennes hemsocken Västerlövsta och de flyttar till hennes familjegård Sörby. Det är relativt stor åldersskillnad mellan brudparet Bengt 42 år och Brita 21 år. I november samma år föddes första barnet Catharina (kallar sig för Cajsa senare). Det är kanske ett ”nöd bröllop”, men vem vet.
Faddrar var Adiunctus Herr Martin Hammenonius, drängen Elias Claesson i Sörby, Cajsa Bengtsdotter och hustrun Karin Andersdotter båda i Sörby.

Till Bro socken

Christian anges i husförhöret (Västerlövsta AI:1 sidan 382) vara Ryttare under Säbyholm i Låssa socken. Säbyholm ägdes av Överste Mauritz Posse, styvson till Gustav Cronhielm. Ännu en gång fick han flytta sin tjänst inom släkten Cronhielm där den behövdes.
Exakt när familjen flyttar från Västerlövsta och till Skystatorp i Bro socken går inte att utläsa men år 1747 i födelseboken (C:1 sida 29) föddes i Skystatorp Ryttaren Christian Holmberg och Brita Bengtsdotter lilla son Bengt och den 8 döps. Vittnen vid dopet voro Lennart Bengtsson i Skysta, drängen Carl från Torresta, hustru Karin från Skysta, pigan Anna Carlsdotter ibm.
Den 25 mars samma år (C:1 sidan 33) är Ryttaren Christian Holmberg uti Skystatorp vittne vid dopet av Petter i Skysta och den 11 augusti 1749 (C:1 sidan 43) är Brita Bengtsdotter i Skystatorp vittne vid dopet av Anders i Bastbrink. Christian är ytterligare dopvittne två gånger 1752 och 1754 (C:1 sidan 223, 237).
1750 den 2 januari (C:1 sidan 49) föddes Christian i Skystatorp och döps den 6, vittnen vid dopet voro Lars Jansson i Bastbrink, drängen Nils Jansson i Torresta, Kristina Larsdotter i Pålstorp, pigan Brita Pärsdotter i Pålslagan.
1754 den 26 april (C:1 sidan 239) föddes lilla dotter Sara i Skystatorp och den 28 döps, vittnen vid dopet voro Erik Mårtensson i Vallby, Rättaren Jan Larsson vid Säbyholm, drängen Erik Gabrielsson i Torresta, hustru Margareta Andersdotter i Vallby, hustru Anna Andersdotter i Bastbrink, piga Lena Bengtsdotter i Skysta.

Sjötorp i Västra Ryd

Från husförhörets 1758-60 (AI:1 sidan 7) i marginal står det ”1755 inflyttad från Bro”.
Christian Holmberg 55, hustru 33, Bengt 9, Anders 7, Christian 5, Catharina 11, Sara 4, Elias, E(kan) Kristin 66. (okänt vem denna person är)
Christian som var 52 år när de flyttade till Västra Ryd socken kunde tydligen inte fullfölja sin tjänst som ryttare längre, troligen fick han avsked och de fick flytta för att kunna få sitt uppehälle. Sjötorp som är ett litet klassigt Upplandstorp med 2/3 kök och 1/3 kammare av ytan, vackert beläget vid Lejondalssjöns östra strand. 1760 var det oskattat och tillhörde Örnäs Säteri, Christian blev alltså torpare och daglönare under Örnäs säteri.
Två år efter att de kom till Sjötorp år 1757 föddes den 8 januari och döps den 11 (C:1 sidan 80), Christian Holmbergs dotter Britta, Testes (dopvittne) Nils i Örnäs, Mats i Bodarne, Eric Jansson, Gustav i Paradiset, pigan Anna i Örnäs. Britta dör 1758 den april 18 i koppor och den 23 begravs Christian Holmbergs dotter i Sjötorp 1 år 3 mån 14 dagar.
1759 12 april föddes och den 14 döptes Christian Holmbergs son Elias i Sjötorp. Vittnen Rättaren Schröder, dräng Eric i Örnäs, Anders Persson i Paradiset samt pigan Cajsa i Örnäs.
1762 den juni 18 föddes och döps Petter (kallar sig Per) i Sjötorp av Christian Holmberg och Brita Bengtsdotter Faddrar, Fritiofsson och Anders Lindström på Tranbygge, hustru Anna Persdotter i Qvarnsviken, och pigan Stina Olofsson i Paradiset.
Från husförhöret 1763-66 (AI:1 sidan 33) Christian Holmberg f.1703, hustru 1728, Cajsa 1745, Anders 1751 (namnet överstruket, bor ej kvar på Sjötorp se nedan), Christian 1752, Sara 1754, Per 1761, Bengt 1748.
1765 den 21 september föddes och den 22 döptes Christian Holmberg och Britta Bengtdotters son Mickael i Sjötorp. Faddrar Befallningsman Salström i Örnäs, Trädgårdsmästare Lindqvist i Fridhem, Hans Holmbergs fru Karin Andersdotter Hagtorp, pigan Stina Bergström i Örnäs. Samma år den 11 aug dödde Christian Holmberg uti Sjötorp son Mickael begravs den 14 ejusdem (samma månad).
1766 den 3 december (C:2 sidan 11) är Holmbergs hustru dopvittne till Catharina i Dammen.
1767 dör Christian i bröstfeber, 64 år är gammal (C:2 sidan 62).
Vilket inte ställer familjen på barbacka, utan de äldsta barnen får ta över familjens försörjning och de yngsta som är arbetsföra får flytta ut till granntorpen som drängar och pigor. Gossen Anders finns hos Anders Thunholm i Bjursboda år -1769, som är anfaders till Johanna som gifter sig med Christians sonson son Karl Henrik Holmberg år -1869 i Håtuna socken.

Dopnamn som ledtråd

Om man utgår från att barnen Bengt och Sara har givits samma namn som morföräldrarna och att barnen Anders och Catharinas givits samma namn som farföräldrarna. Detta kan då vara en ledtråd i sökandet efter Christians föräldrar.

Christians födelse och dop finns inte att finna, därför denna invecklande förklaring av släktrelationen. Nästkommande barn fick samma namn som föräldrarna Christian och Brita. Men vilka som hedrades med Elias, Petter (Per) och Mickael kan vi bara spekulera i.

Fortsättningen i Sjötorp

Brita och barnen levde kvar efter Christians död 1765 i Sjötorp fram till 1789, men under tiden flyttar barnen och bildar själva familjer. År -1790 finns änkan Brita på fattigstugan tillsammans med äldsta dotter Cajsa, som också har blivit änka och med hennes tre barn. Brita lever sina sista år som fattig änka på sockens fattigstuga till år 1799 när hon avlider av ålderdom 75 år, en anmärkningsvärd ålder på den tiden.
I marginalen i husförhörsboken har prästen skrivit ”Glömt det mesta”.

Soldathustrun och systrar från Sjötorp

Cajsa bor kvar på Sjötorp till 1768 sedan flyttar hon till Håtuna socken (AI:3 sidan 47). 1772 gifter hon sig med Erik Ersson Lindholm i Stockholms-Näs socken.
Erik anges som Ryttare under Ryttartorpet. Erik är från 1776 indelt soldat i Håtuna socken på roten Kyrkbyn och har tagit soldatnamnet Grip. De har fått barnen Anna Cajsa och Erik. 1777 flyttar de tillbaka till Näs och de får ytterligare 3 barn. 1782 avlider Erik i bröstfeber och Cajsa måste flytta från roten. 1784 är hon och barnen kommit tillbaka till Västra Ryd och uppbär fattigvård. De är inhysta fram till 1790 på Paradiset. Tre av barnen finns kvar i livet Brita Cajsa, Anna Sophia och Erik.

Cajsa och barnen blir tvungna att flytta till fattigstugan under Sundby rote. Sonen Erik flyttar till Bro, men återkommer 1803 troligen svårt sjuk och dör kort där på. Cajsa blir kvar som fattig änkan på fattigstugan till sin död 1812.

1785 gifter sig Sara med Erik Ersson och flyttar till Paradiset, samma år föder Sara tvillingar men dör själv i svår barnsbörd. Kort därpå dör också tvillingarna av okänd barnsjukdom står det i begravnings boken.

Med tanke på att både moder Brita och dottern Cajsa blir kvar på fattigstugan och blir relativt gamla, stöds min teori att de vart väl omhändertagna. I både beskrivningen över Västra Ryd och tabellverket framgår det att det avsatts medel ur sockenkassan för de fattiga.

Bröderna från Sjötorp

Elias får ta ansvaret som familjens överhuvud efter faders död. Den äldre brodern Bengt står under honom i husförhörsboken, vilket klart bestämmer rangordningen i familjen. Bengt flyttar dessutom tillsammans med sin moder till fattigstugan 1789, men dör strax därefter.
1784 har Maja Lisa Ekman flyttat till Sjötorp som piga och 1787 flyttar hon och Elias till Stockholms-Näs, där de gifter sig. Elias och Maja-Lisas båda barn dör i okänd spädbarnsdöd och Elias dör 1789 innan dottern Lisa föddes.

Christian flyttar från Sjötorp 1767, han jobbar säker som dräng på socken fram tills 1772 när han anges som fader till oäkta barnet Anders i Nybygget. Modern är Lisa Persdotter. Anders dör 3 ½ månader gammal. Fram till 1778 när han flyttar till Ytter-Grans socken, finner man honom som dräng på olika gårdar i Ryds socken.

1779 gifter sig Drängen Christian Holmberg med ladugårdspigan Greta Olsdotter, de får barnen Stina född 1780 och sonen Joachim född 1782. År 1782 flyttar de tillbaka till Västra Ryds socken och Ternsunds torp under Öhn.
1784 dör Torparen Christian Christiansson Holmberg i Ternsundstorp av häftig feber. Greta och barnen flyttar 1786 till St: Pers socken.

Anders flyttar efter att han bott hos Anders Thunholm i Bjursboda till Paradiset och 1776 gifter han sig med Greta Johansdotter från Tranbygget. De bor i Paradiset fram 1782 och de får där tre barn, Margareta, Christian och Brita-Stina. Någon av bröderna eller systrarna till Anders är alltid faddrar åt barnen. Både Margareta och Christian dör i unga år. 1785 föddes Anna-Lisa och då har de flyttat till Tärnsund där Anders är torpare. Anna-Lisa dör direkt efter födseln. Därefter börjar Anders som Tegeldräng på tegelbruket i Gällövsta, där de kommer att bo de närmsta åren. Det är bara under tiden året 1792 när Anders blir Vargerings soldat med namnet Knapp, de kommer att bo på Öhn. Under tiden föddes tvillingarna Anna och Cajsa 1786 , men dör under spädbarnsåren. Därefter föddes 1789 Anna-Lisa, 1792 Mats, 1795 Anders och 1798 Sara. 1799 flyttar Anders och hustrun Greta med barnen Anna-Lisa, Mats, Anders, och Sara till Eds socken. Brita Stina har dessförinnan flyttat till Stockholm. 1808 flyttar Anders och Greta tillbaka till Västra Ryd men till Österöra och där är han gårdsdräng. 1827 dör Anders och Greta får flytta till fattigstugan där hon dör 1833.

Per har inte varit i förhör står det att läsa i husförhöret 1780, där anges också 1785 att han flyttat till Tibble utan attest. Samma år är han tillbaka till Örnäs som dräng och två år senare flyttar han vidare till Lövö socken. 1790 finns Trädgårdsdrängen Petter Holmberg på Drottningholm. 1793 flyttar han vidare till Stockholm. 1794 flyttar han till Östra Ryd socken som Trädgårdsdräng. 1798 finns Trädgårdsdrängen Per Holmberg i Östra Ryds socken där han gifter sig med Johanna Lovisa Westerberg. Samma år flyttar de till Salsta i Tensta socken där de får fem barn, Johanna-Maria, Christian, Anders, Brita-Cajsa och Carl Petter. Det blir Carl Petter som för släktnamnet Holmberg vidare till våra ättlingar. Men det är en historia för sig.

Thunholm i Bjursboda

Anders Thunholm gift med Margareta Swartbom år -1769 bor i Bjursboda men flyttar vidare till Tibble, år -1772 finner vi honom som Ryttare i Håtuna vid Kvarnnibble med soldatnamnet Qvarnström och avliden i Finland -1792.
Margareta kom inflyttade till Västra Ryd från Håtuna år -1762 där fadern varit mjölnare på Nyborg. Det är deras ättling Johanna Jansdotter som senare gifter sig med Carl Petters son Karl Henrik Holmberg.

Torpen vid Leijondalssjöns östra sida.

Torpen är från norr till söder längs Leijondalssjöns östa sida: Dammen, Bjursboda, Sjötorp, Paradiset och Roligheten. I vilka denna familjs öden under denna tid begicks. Dessa torp finns ännu idag år 2013 kvar att beskåda. Dock ej i originalskick men med lite fantasi kan man föreställa sig hur det var att bo fem till tio personer på 50 kvm, då alla torpen är byggda i Upplandsmodell med kök och kammare. Dock skiljer sig torpen mycket åt i byggnadssätt och säkert är byggda under en hundraårsperiod. På en originalkarta från år -1689 som hängde på Livgardet kanslihus i Granhammar, kan man utläsa att torpen Bjurs, Sjötorp, Paradiset och Roligheten fanns. Dammen finns inte med, men den finns i alla fall bebodd 1710 enligt dopboken i Västra Ryd. Dammen är dessutom byggt av återvunna byggnadselement visade det sig vid en renovering.

Stamlista

CHRISTIAN HOLMBERG, född 21 nov 1703, död 13 juni 1767 i Sjötorp, Västra Ryd (A)
 | Cajsa Christiansdotter Holmberg, född 28 nov 1745 i Sörby, Västerlövsta (U), död 26 dec 1812 i Fattigstugan, Västra Ryd (A)
 | | ANNA CAJSA- ERSDOTTER, född 12 jan 1773 i Västra Ryd (A)
 | | ERIC ERSSON, född 14 juni 1775 i Håbo-Tibble (A), död 25 aug 1803 i Fattigstugan, Västra Ryd (A)
 | | BRITA CAJSA, född 1777
 | | CARL- ERSSON, född 20 nov 1779 i Stockholms-Näs (A), död 1780 i Stockholms-Näs (A)
 | | ANNA SOPHIA- ERSDOTTER, född 18 mars 1782 i Stockholms-Näs (A), död 1794 i Fattigstugan, Västra Ryd (A)
 | Bengt Christiansson, född 4 nov 1747 i Skystatorp, Bro (AB), död 1788 i Fattigstugan, Västra Ryd (A)
 | Anders Christiansson Holmberg, född 2 juni 1750 i Skystatorp, Bro (AB), död 18 april 1827 i Österöra, Västra Ryd (A)
 | | Greta Andersdotter, född 23 jan 1779 i Paradiset, Västra Ryd (C), död 10 aug 1790 i Tärnsund, Västra Ryd (A)
 | | Christian- Anderssson, född 4 maj 1781 i Paradiset, Västra Ryd (C), död 1794 i Gällövsta, Västra Ryd (A)
 | | Brita Stina Andersdotter, född 12 dec 1782 i Paradiset, Västra Ryd (C)
 | | | JOHAN, född 1813 i St:Olof (A)
 | | | Gustaf Britasson, född 1818 fs i Västra Ryd (A)
 | | Anna Lisa- Andersdotter, född 3 juli 1785 i Tärnsund, Västra Ryd (C), död 1785 i Tärnsund, Västra Ryd (A)
 | | Cajsa- Andersdotter, född 6 nov 1786 i Gällovsta, Västra Ryd (C), död 21 mars 1794 i Gällövsta, Västra Ryd (A)
 | | Anna_ Andersdotter, född 6 nov 1786 i Gällovsta, Västra Ryd (C), död 2 maj 1788 i Gällövsta, Västra Ryd (A)
 | | Anna Lisa Andersdotter, född 20 aug 1789 i Tärnsund, Västra Ryd (C)
 | | Mats Andersson Holmberg, född 15 juli 1792 i Öhn, Västra Ryd (C)
 | | | Mats Oskar Holmberg, född 25 jan 1818 i Rosersberg, Norrsunda (A)
 | | Anders Andersson Holmberg, född 8 juni 1795 i Gällövsta, Västra Ryd (C), död 28 sept 1828 i Devensö, Låssa (A)
 | | | Fredrika Holmberg, född 1822 i Bro (A)
 | | | Lotta Holmberg, född 21 jan 1826 i Devensö, Låssa(A)
 | | Sara Andersdotter, född 1 okt 1798 i Gällövsta, Västra Ryd (C), död 12 sept 1814 i Sundby, Västra Ryd (A), Dödsorsak Vattsot
 | Christian Christiansson Holmberg, född 1 jan 1752 i Skystatorp, Bro (AB), död 3 nov 1784 i Öhn, Västra Ryd (AB)
 | | ANDERS- CHRISTIANSSON, född 1772
 | | STINA CHRISTIANSDOTTER, född 12 jan 1780 i Yttergran (C)
 | | JOACHIM CHRISTIANSSON, född 27 juni 1782 i Yttergran (C), död 9 april 1821 i Ärelunda, Ed (A), Dödsorsak Mässling
 | | | Greta Stina Holmberg, född 4 juli 1816 i Stjärten, Ed (A), död 25 jan 1821 i Ärelunda, Ed (A), Dödsorsak Mässling
 | | | Anna Cajsa Holmberg, född 12 sept 1820 i Ärelunda, Ed (A), död 12 febr 1821 i Ärelunda, Ed (A), Dödsorsak Mässling
 | Sara Christiansdotter, född 26 april 1754 i Skystatorp, Bro (AB), död 1 april 1785 i Paradiset, Västra Ryd (AB)
 | | ERIK- ERIKSSON, född 16 sept 1785 i Paradiset, Västra Ryd (A), död 15 sept 1785 i Paradiset, Västra Ryd (AB)
 | | ANDERS- ERIKSSON, född 16 sept 1785 i Paradiset, Västra Ryd (A), död 29 sept 1785 i Paradiset, Västra Ryd (AB)
 | Britta- Christiansdotter, född 8 jan 1757 i Sjötorp, Västra Ryd (AB), död 18 april 1758 i Sjötorp, Västra Ryd (AB)
 | Elias Christiansson, född 12 april 1759 i Sjötorp, Västra Ryd (AB), död 1789 i Stockholm Näs (AB)
 | | CHRISTERIA- ELIASDOTTER, född 18 juli 1787 i Stockholms-Näs (A), död 1787 i Stockholms-Näs (A)
 | | ANNA LISA- ELIASDOTTER, född 13 sept 1789 i Stockholms-Näs (A), död 1789 i Stockholms-Näs (A)
 | PER HOLMBERG, född 18 juni 1762 i Sjötorp, Västra Ryd (AB), död 5 juli 1823 i Salsta, Tensta (C)
 | | Johanna Maria HOLMBERG Norrman, född 12 okt 1799 i Salsta, Tensta (c), död 1867 i Östhammar (C)
 | | Christian HOLMBERG, född 6 juni 1801 i Salsta, Tensta (c)
 | | Anders HOLMBERG, född 4 okt 1803 i Salsta, Tensta (c), död 1832 i Östra Ryd (A)
 | | | Anders Gustaf Holmberg, född 25 sept 1832 i Östra Ryd (A), död 9 sept 1856 i Edholma, Östra Ryd (A), Dödsorsak Hjägasad
 | | CARL PETTER HOLMBERG, född 4 okt 1811 i Salsta, Tensta (C), död 4 okt 1857 i Funbo, Funbo (C)
 | | | Matilda Johanna- HOLMBERG, född 22 juni 1841 i Viksta (C)
 | | | KARL HENRIK HOLMBERG, född 20 nov 1842 i Elfgärde, Rasbo (C), död 1897 i Smällgrind, Håtuna (A)
 | | | | Karl Johan HOLMBERG, född 11 sept 1869 i Prästgården, Häggeby (C), död 1937 i Petterslund, Uppsala (C)
 | | | | Anna Augusta HOLMBERG, född 23 febr 1871 i Markeby, Håtuna (A), död 13 juni 1935 i Kungsholmen, Stockholm (A)
 | | | | Alfred Teodor HOLMBERG, född 15 aug 1873 i Finstaholm, Häggeby (C), död 23 dec 1903 i Lillåker, Häggeby (C)
 | | | | GUSTAV HENRIK! HOLMBERG, född 20 juni 1884 i Norränge, Håtuna (A), död 4 dec 1963 i Sånka, Skokloster (C)
 | | | Augusta Charlotta HOLMBERG, född 31 jan 1847 i Wrå, Knivsta (C), död 5 juni 1874 i Ahlatorp, Vassunda (C)
 | | | Albert- HOLMBERG, född 30 mars 1849 i Ledinge, Knivsta (C), död 30 okt 1859 i Ahla ägor, Vassunda (C)
 | | Brita Cajsa HOLMBERG, född 12 okt 1812 i Salsta, Tensta (C)
 | Mikael Christiansson, född 21 sept 1765 i Sjötorp, Västra Ryd (AB), död 11 aug 1765 i Sjötorp, Västra Ryd (AB)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...