google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: En helt obetydlig gren på Skraggeträdet - beskrivning av en kreativ process på Anbytarforum.

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

söndag 14 mars 2010

En helt obetydlig gren på Skraggeträdet - beskrivning av en kreativ process på Anbytarforum.

I 10 års tid har Anbytarforum haft ett forum för släkten Skragge. Av naturliga skäl har diskussionen mest handlat om hur släkten från Hammarö utanför Karlstad, genom bedrifter i otaliga krig, blivit upphov till ett antal adelssläkter som Lagerborg, Skraggenstierna, Skraggenhielm och Hermelin. Andra namnkunniga ättlingar har varit den beryktade häxprästen Elavus Andreae Skragge i Mora samt de med Skragge befryndade inflytelserika släkterna Strokirk och Herweg i Filipstad.

2004 efterlyste Annika Persson föräldrarna till sin ana Stina Simonsdotter Skragge född 1700 (det visade sig senare att hon var född 1701). Hennes efterlysning förbigicks utan reaktioner. Annika följde emellertid diskussionen om de berömda Skraggarna och återkom ett år senare 2005 med ytterligare en förfråga, som i förbigående, om sin Stina Simonsdotter Skragge men även denna gång förbigicks hennes förfrågan med tystnad ända till 2006 när Per Magnusson kunde meddela följande:

"En Christina Simonsdotter Skragge föddes 30 januari 1701 på tullplatsen, Edet i Skillingmark. [Sk-mark (S) C:1 s45].
Hennes far var Tullnär Simon Skragge, modern hette Christina Carolinia. Simon Skragge dör på Edet i Skillingmark 3 december 1703 [Sk-mark (S) C:1 s103]. Hans fader anges vara Anders Simonsson Skragge och modern hette Elin (Persdotter). Simon anges i dödnotisen varit född 1661. Lite mer information om denne tullnär finns i hans dödnotis (skola, vigsel mm) mvh Per M".

Jag hade nu själv börjat släktforska och fann dessa uppgifter när jag på Internet letade efter min mm fm mf far som hette Olof Ersson, född 1684 i Uppsal i Holmedal socken och som avled 1765 i Västra Fågelvik. Han var i sitt andra äktenskap gift med Stina Simonsdotter (Skragge) och de hade fyra barn tillsammans.

Ett ganska intressant utbyte av uppgifter vidtog nu med bidrag från de tidigare nämnda men också från Åke Holmberg, Kent Carlsson och Gunilla Jonsson. Diskussionen pågick under större delen av 2008, men svalnade så småningom av. En och annan försökte återföra diskussionen till de mer bemärkta Skraggarna, men Stina och hennes härkomst förblev i fokus om än i blygsam form. Efter ett års upphåll blåste Kent Carlsson liv i diskussionen igen genom uppgifter om Stinas förmodade farfar - Anders Simonsson i Vagge i Ny socken. Under tidigt 2010 kom Sven-Ove Brattström in i diskussionen och bidrog med intressanta tolkningar av äldre handskrifter och diskussionen tog ny fart genom att alla de gamla intressenterna vaknade till liv och bidrog med värdefulla uppgifter. Ny i gänget var Carl-Johan Ivarsson som jämte Elisabeth Thorsell bidrog med sin kunskap. Vi konsulterade också Ingvar Dahl som med sin eminenta sammanställning av mantalslängder och skattelängder för hela Värmland kunde ge värdefulla upplysningar.

Det här är ett bra exempel på hur en kollektiv och spontan forskaraktivitet kan leva under lång tid, tidvis dö ut, men helt plötsligt ta fart igen. De resultat vi kommit fram till och den kreativa process som försigått har varit mycket intressant och givande. Så intressant att jag avser att i de närmaste texterna här beskriva vad vi kommit fram till. Jag kommer också i möjligaste mån försöka beskriva hypoteser vi arbetat med och slutsatser som vi dragit av det gemensamma forskningsarbetet.

Ursprungsfrågan var vem Stina Simonsdotter Skragge var. När detta klarnade och vi kunde härleda hennes far och farfar blev frågan, med vilken rätt hon och hennes far bar namnet Skragge aktuell. Identiteten av Stinas mor blev också under en tid en viktig fråga. Den fråga vi idag står inför är hur hon är befryndad med den berömda Skraggesläkten. Vissa av dessa frågor har vi funnit rimliga svar på, några är fortfarande olösta, men framför allt har vi tillsammans grävt fram mycket information om Stinas anor, varför vi idag har en bra bild av denna, för de flesta, obetydliga kvist på Skraggesträdet.

För den som är intresserad av släkten Skragge kan det vara intressant att följa min berättelse under någon tid. För andra som vill följa en kunskapsprocess, hur den går framåt, möter återvändsgator och tappar fart, men återfår sin kraft, är de kommande texterna av intresse.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...