En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

onsdag 5 januari 2011

Utnyttja kunskapen från dom som är skickligare - Nils Jonsson i Persbos ättlingar

Kartbild över Persbo hyttplatsområde
Nils Jonsson är den äldste personen som man kan härleda till byn Persbo i Grangärde socken. Jag inte själv funnit honom eftersom han levde långt före den tid då kyrkböckerna kan ge oss amatörforskare någon hjälp. Vi talar då om 1400 och 1500-tal och källorna är domböcker och jordeböcker. De som tagit fram kunskapen är släktforskarna Anders Winroth som publicerat en artikel Västerbergslagens Släktforskares tidning Släktforskarens första nummer 1981, samt Björn Isheden som skrivit en artikel i Släkt & Hävd 1984, s. 10-18 och dessutom en uppföljande artikel av Anders Winroth i SGS Nätpublikationer - Genalogiska Nätbibliotekat 2005:1.

Skälet till mitt intresse för Nils Jonsson är enkel - han är min ana genom ett antal vägar både på min farfars och min farmors sida. Det här visste jag givetvis inte i alla detaljer förrän mitt släktforskningsprogram gjorde mig uppmärksam på det. Det kan givetvis hända att jag missat något och att det finns fler anknytningar än dom jag hittat då jag inte kontrollerat alla släktskap. Jag ser fram emot att andra kan både rätta och komplettera mina uppgifter.

Jag skall inte här teckna någon personhistoria över Nils Jonsson eller innebyggarna i Persbo. Jag hänvisar här till alla de utmärkta artiklar som skrivits av andra. Mina beskrivningar skulle bara bli bleka återgivningar av dessa texter.

Jag visste redan tidigare genom Winroths artikel i Släktforskaren att Nils Jonsson var min ana, men jag fick mer kunskap i ämnet när jag tog mig för med att gå igenom alla artiklar i Släkt & Hävd från 1980-talet och fann där även Björn Ishedens artikel i släkt & Hävd.

Nils Jonsson leder till en lång rad intressanta anättlingar. Redan för några år sedan, när jag började släktforska, hade jag funnit att min ana Herman Michelsson i Furbo (ca 1580-1650) var  morfars far till Carl Michael Bellman, vilket naturligtvis var en stor sak för en nybliven släktforskare. Jag finner nu att denne Herman Michelsson också härstammar från Nils Jonsson i Persbo. Ett annat intressant släktskap som visar sig när jag lägger samman Ishedens och Winroths artiklar med min egen forskning är att bergsmannen i Norrgowik på 1500-talet Widik Hanssons son var gift med Nils Jonssons sonsons dotter Karin Larsdotter. Widik Hansson kanske var mest känd som sonson till den omåttligt rike och mäktige Lasse Rawaldsson i Norrgowik (1490-1572) som jag skrivit om tidigare.

Nils Jonssons påstås också kunna räkna Jussi Björling bland sina ättlingar, vilket jag inte i detalj kunnat uttröna eftersom jag inte har tillgång till dessa data. Jussi Björlings anor finns emellertid förtecknade i Svenska Antavlor häfte 6/97, 234.

Nu skriver jag inte det här främst för att berätta om min egen släkt utan för att visa på hur man kan komma vidare när kyrkböckerna inte räcker längre. Som jag nämnde har jag börjat läsa igenom alla nummer av Släkt & Hävd, men början på 1980-talet. Jag hade redan tidigare läst artikeln i Släktforskaren, men fick en hänvisning i S&H till den om den inte redan varit känd för mig. Genom att söka på nätet fann jag Winroths uppdaterade artikel i Genealogiska Nätbiblioteket.

När jag sökte vidare på Nils Jonsson på Internet fann jag ett antal betydligt senare hänvisningar, även den till Släktforskaren nr 76-78 2001 av Stella Blomdahl där hon i sin antavla tar upp flera av innebyggarna i Persbo. På nätet finner man också ett antal andra sajter som tar upp Nils Jonssons ättlingar.

Det finns också en sajt på internet speciellt om Nils Jonsson gård i Persbo - Larsdaniels Bergsmansgård - samt en bok skriven  av Lillian Gustavsson: Persbo. En by från medeltiden.

Britt-Marie Sohström har skrivit en text på Plats om sin ana Hennika Bengtsson som innehåller mycket material om Persbo. Texten är emellertid på grund av typografi och layout ganska svårläst.

Några ytterligare sajter på Internet som tar upp Persbo och dess innebyggare är Fjällweb samt Bergslagsanor.

Slutligen kan den som vill följa Nils Jonssons ättlingar, så långt som jag lyckats härleda dom, botanisera på Geneanet. Återigen - alla rättelser och kompletteringar är välkomna.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers