En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

tisdag 15 mars 2011

Vi vet fortfarande inte vem Vidik Hanssons hustru var - men troligen var det inget otillbörligt förhållande

Det är oerhört intressant att studera redovisningar av forskning som kunniga släktforskare har gjort. En värdefull källa till kunskap är tidskriften Släktforskaren som ges ut av Västerbergslagens Släktforskare och som finns på CD. Jag har studerat alla de artiklar genom åren som behandlat Vidik Hanssons hustrus identitet. Det handlar om bergsmannen och sexmannen Vidik Hansson i Norrvik i Grangärde, sonson till den mäktige Lasse Rawalsson. Det är en mycket spännande läsning och dessutom både lärorikt och uppmuntrande. Lärorikt eftersom det visar på hur man kan gräva djupare och djupare efter kunskap och att man aldrig bör ta ett resultat för givet, uppmuntrande därför att även giganter inom släktforskningen kan dra felaktiga slutsatser.

Vidik Hanssons hustru Malin har vållat mycken huvudbry bland släktforskare. Ett flertal artiklar i Släktforskaren har behandlat hennes identitet. I släktforskaren nr 8:1983 redogjorde Anders Winroth utförligt om Vidik Hanssons farfars, Lasse Rawalssons ättlingar. Grundat på denna artikel spekulerade Björn Isheden  i Släktforskaren nr 16:1985 huruvida Vidik Hansson var gift med sin egen faster, vilket borde ha varit fullständigt omöjligt vid den tiden även om hon bara enligt hans forskning skulle ha varit en halvfaster. Isheden identifierade henne som dotter till Bengt Arvidsson från Norrvik.

I Släktforskaren nr 26:1986 replikerade Anders Winroth. Även han menade att hustru Malin var dotter till Arvid Bengtsson men att Malins moder Marit visserligen var gift med Vidik Hanssons farfar Lasse Rawalsson, men att Malin var frukten av hennes äktenskap med Arvid Bengtsson, som hon gifte sig med sedan Lasse R. avlidit. Vidiks hustru skulle såldes inte ha några blodsband med sin man även om hon rent socialt sett kunde betraktas som hans faster.

I nummer 58:1996 blandar sig Arne Nilsson i diskussionen och stödjer tanken att Malin är dotter till Arvid Bengtsson. Eftersom Malins fmff var Mats Arvidsson vid Klenshyttan, som också var ff till Lasse Rawalsson så är mycket riktigt Vidik Hansson släkt med sin hustru men på ganska långt håll.

I följande nummer blandar sig Kjell Vadfors i diskussionen och påpekar att tanken att Malin skulle vara dotter till Arvid Bengtsson visserligen löser problemet med ett giftermål i förbjudna släktled som att äkta sin faster skulle innebära, men ger upphov till brott mot ett än allvarligare tabu inom samma område. Vadfors menar att han genom studier av domböcker kommit fram till att Vidik Hanssons dotter Sigrid var gift med Arvid Bengtssons son Per Arvidsson. Detta skulle innebära att om Per Arvidssons hustru Sigrid var dotter till Vidik Hansson och Vidik Hansson måg till Arvid Bengtsson skulle Per Arvidsson vara gift med sin egen systerdotter, vilket är orimligt. Slutsatsen torde bli att Vidiks hustru inte var dotter till Arvid Bengtsson.

Kjell Vadfors presenterar, grundad på domboksuppgifter kring en arvstvist, att Lasse Rawalssons hustru Marit skulle ha varit gift i Stockholm innan giftet med Lasse R. och då fått dottern Malin. Andra uppgifter menar att Malin far född i Munktorp.

Slutsatsen av denna diskussion kommer fram till att inga otillåtna förbund förekommit så Vidik Hansson och hans hustru inte är släkt vare sig på fader- eller modersidan även om han mycket väl socialt sett kan ha betraktat henne som sin faster.

Kjell Vadfors avslutar sin artikel med uppmaningen till oss att fortsätta sökandet efter Malins identitet, kanske då i domböckerna för Munktorp.

OBS. Läs uppföljning och rättelser från 27/11 2011

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers