En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

onsdag 31 augusti 2011

Lasse Persson i Persbo och hans ättlingar - en diskussion kring källor

I Björn Ishedens artikel från 1984 i "Släkt & Hävd" studerar han en rannsakning i Persbo by i Grangärde 1686. Han utreder då visa släktskapsförhållanden mellan de boende. I den bifogade släkttavlan redogör han för ättlingarna till Lars Persson (f.~1510) i Persbo, son till Per Nilsson (1475-<1539) och son son till den tidigast kände innevånaren i Persbo, Nils Jonsson.

Isheden anger då att Lars Person hade åtminstone fyra barn, nämligen Barbro, Anna, Karin och Britta.

Anders Winroth skriver i en artikel i "Genalogiska Nätbilbioteket 2005:1" med namnet "Persbo". Han anger här tre barn till Lars Persson, nämligen Jon, Anders, och Karin. Karin är här gemensam med Ishedens tidigare rön, men Anders och Jon har kommit till och Barbro, Anna och Britta saknas hos Winroth. I en rättelse medger Winroth att Joen (Jon) inte var son till Lasse Persson utan måg och gift med Karin. I övrigt hänvisar Anders Winroth till Isheden kring detaljer om Lars Perssons ättlingar.

Av det här sluter jag mig till att Lasse Perssons barn var som Isheden anger fyra, dvs Barbro, Anna, Karin och Britta samt den av Winroth angivna Anders, dvs. åtminstone fem.

Normalt sett anser man att en senare källa är tillförlitligare än en tidigare såvida det inte handlar om originalkällor som födelse och dödböcker. Båda dessa forskare är mycket kompetenta vilket gör att man kan utsluta rent slarv och påhitt i sammanhanget. Ishedens källa är så nära händelsen man kan komma och eventuella felaktigheter kan egentligen bara bero på feltolkningar av originaltexten. Winroths artikel är en sammanställning av forskning i flera originalkällor samt andras rön och en vidarebearbetning av en text i Västerbergslagens Släktforskarförenings tidskrift "Släktforskaren" nummer 1 från 1981. Att Winroth haft 25 år av eftertanke och återkoppling från kollegor på sin ursprungliga artikel borgar för att materialet är autentiskt.

Att Winroth har färre barn till Lars Persson än Isheden har kan förklaras med att Winroth bara tagit med de barn som haft intresse i sammanhanget. Han har ju också visat att han är medveten om ofullständigheten genom att hänvisa till Ishedens 21 år gamla artikel. Av detta kan jag sluta mig till att Lars Persson hade fem barn - Barbro, Anna, Karin, Britta och Anders.

I nästa led uppstår emellertid problem. Isheden uppger att Karin och Joen (Jon) tillsammans hade åtminstone 8 barn - Kerstin, Malin, Brita, Nils, Hans, Lasse, Marit och Margareta. Winroth har angett att Karin hade sonen Hans. Joen, som Winroth trodde var en son skulle haft en dotter Sara som var gift med Lasse Johansson och en dotter som var gift med Bengt Arvidsson. Eftersom Joen var gift med Karin borde ju hans barn även vara Karins om inte Joen var gift en andra gång. Nu visar det sig när man studerar frågan vidare att så troligen var fallet. Man kan då identifiera den son Hans, hade Karin och Joen som föräldrar. De två barnen som Winroth nämner som barn till Joen tillhör hans andra äktenskap med en okänd person.

Med anledning av detta kommer jag fram till att Joen Larsson hade totalt minst 10 barn, varav 8 hade första hustrun Karin som mor.

Min fråga är om andra med anor från Persbo har kommit fram till samma resultat som jag och huruvida det finns andra källor att stödja sig på.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers