En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

söndag 4 september 2011

Lasse Persons ättlingar återigen, samt Hans i Starbo

I min förra text skrev jag om den tidiga bebyggarna i byn Persbo i Grangärde i Dalarna. Den förste kände personen var Nils Jonsson, men diskussionen gällde framför allt hans sonson Lasse Persson (~1510-) och hans ättlingar där Winroth och Isheden haft en dialog om huruvida det fanns en son Jon eller ej och kommit fram till att så inte var fallet utan att det avsåg en måg till Lasse, med Larsson som patronymikon. Saken verkade tämligen avgjord tills min släkting Barbro Halvarsson påpekade att den utmärkta boken "Persbo" av Lillian Gustafsson, grundat på mängder av källforskning, angav att det fanns en som Jon. Det skulle ju kunna vara så att det både fanns en son Jon Larsson och en måg Joen Larsson.

Jag har nu läst i Persboboken och tråkigt nog saknas ju källan som visar att Lasse hade en son som hette Jon. Jag har därför kontrollerat förteckningen över hemmansägare i Persbo i Vadfors tolkning. Jag misstänker att förekomsten av en son Jon är ett missförstånd. I förteckningen över hemmansägare i Persbo (Vadfors) visas att en Jon Larsson tog över efter Lasse Persson på gården Hans Jons. Det är ju lätt att tro att det är en son med ledning av patronymikon. Om man läser vidare så tar emellertid Lars Jonsson över därefter och därefter Hustru Marit. Detta kan ju tyckas stödja tesen att Lasse hade en son som hette Jon, som sedan hade en son som hette Lars, men tittar man vidare kan man finna följande. Lasses dotter Karin Larsdotter (1545-) var gift med Joen Larsson (~1540->1616) och de hade en dotter som hette Marit Joensdotter (~1582-1662), som var gift med en Lars Jonsson.
Således kan det vara så att gården Hans Jons går i arv till mågar i två generationer och att dom råkat ha patronymikon som gör att dom kunde varit söner. Först efter den andre generationen ingifta mågar, nämligen Lars Jonssons död, kommer gården Hans Jons i Lasses dotterdotter och hustrun Marit Joensdotters ägo.

Min hypotes är således att det aldrig fanns någon son Jon Larsson som Isheden också anser utan bara en måg Joen Larsson och att man trott att det varit två olika personer på grund av att patronymikon stämmer i två generationer och att Joen ibland gått under namnet Jon. Troligen grundar sig feltolkningen i just de av Vadfors tolkade hemmansägarförteckningarna där bara namn anges inte släktskap. Min forskarkollega Barbro Halvarsson instämmer med mig i denna bedömning.

Barbro bidrar även med en annan mycket intressant historia som har anknytning till samma trakter i södra Dalarna, nämligen Starbo i Norrbärke och den där på 1400-talet boende Hans i Starbo (~1430-). På samma sätt som när det gäller Nils Jonsson i Persbo så är Hans i Starbos släktträd oerhört intrikat med oändliga mängder anförluster under åren. Givetvis tangerar de två personernas släktträd varandra då Hans i Starbos dotter Ingrid (~1490-) var gift med Lasse Ravalsson (1490-1572), vars sonson son Hans Vidiksson (~1571-1651) var gift med Nils Jonssons sonsondotter Karin Larsdotter (~1570-1645). För egen del har jag funnit 7 olika släktlinjer som leder från Hans i Starbo.

Man kan läsa Barbros spännande berättelse om Hans i Starbo och även se hans sigill genom att läsa hennes text med titeln Hans i Starbo.

Mina anlinjer till Hans i Starbo
Ovanstående bild är framställd med funktionen Släktskapsberäkning i mitt släktträd på GeneaNet. Klicka på bilden så blir den läsbar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers