En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

tisdag 6 september 2011

Hur får vi använda Ancestry/Genlines material?

Jag skrev nyligen ett öppet brev till Arkiv Digital för att få ett klargörande hur vi får använda deras bilder av kyrkböckerna. AD:s upphovsregler förefaller nämligen, om man skall följa dem bokstavligt, även förbjuda oss att använda den inbyggda bildsidekopiatorn i AD Online. Efter att ha gjort det kände jag mig tvingad att undersöka hur Genlin/Ancestry ställer sig till samma fråga i sina användarvillkor.

På Genlines hemsida kan man läsa under punkt 3.6.:

3.6  Tillåten användning av Tjänst.
Ditt abonnemang är personligt. Du får ladda ner det material Du får tillgång till genom medlemskap och de Tjänster Du abonnerar på, på Din dator, skriva ut materialet, använda och kopiera materialet för eget bruk. Samtliga kopior som Du gör av material måste dock innehålla samtliga varumärken, benämningar som ex GID-nr och upplysningar som upphovsrätt etc. som finns på originalet.

Vidare står under punkt 7 följande:

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

    7.1  All äganderätt och immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Genlines Tjänster och Produkter tillkommer Genline och/eller Genlines licensgivare. Du förvärvar genom Ditt medlemskap och eventuella abonnemang på Tjänster endast en begränsad nyttjanderätt till den information som finns på Genlines webbsida och som förmedlas genom Tjänsterna. Användningen av de programprodukter som Du köper regleras i enlighet med de licensavtal som medföljer respektive programprodukt. När det i dessa allmänna villkor talas om ”köpa” i samband med programprodukter avses köp av en licens att använda programprodukten.

Det finns två huvudprinciper som gäller i juridiska avtal - det ena är att det som uttryckligen är tillåtet naturligtvis är tillåtet, men också att om något uttryckligen säges vara otillåtet så är det otillåtet, men det innebär också att allt annat av samma slag som inte säges vara förbjudet är tillåtet. Exempelvis - om det sägs att man inte får ladda ned en viss uppgift så innebär det automatiskt att man får ladda ned alla uppgifter som inte nämnts som förbjudet.

För att få mer information går jag till Ancestry's hemsida och läser deras användarvillkor som rimligen måste gälla även för Genline. Ancestrys användarvillkor handlar av naturliga skäl mycket om skydd av medelmmarnas insända släktträd, men en passus förklarar det som i Genlines villkor ovan kallades "Begränsad nyttjanderätt", men här är rubriken "Begränsad användarlicens". Där står:

2. BEGRÄNSAD ANVÄNDARLICENS.

Du får tillträda Webbplatsen endast personligen med en enskild webbläsare (bots, crawlers, spiders, scraping och andra automatiska verktyg för åtkomst är förbjudna), använda grafik, information, data, redaktionellt och övrigt innehåll som visas på eller är åtkomligt genom Webbplatsen (”Innehåll”) endast för personlig eller yrkesmässig släktforskning, samt endast ladda ned Innehåll i form av sökresultat som är relevanta för sådan forskning. Till exempel är det förbjudet att ladda ned hela eller väsentliga delar av verk eller databaser. Återförsäljning av verk eller databas eller del därav, utom i form av specifika resultat som är relevanta för specifik forskning för en individ, är förbjudet. Det är förbjudet att återpublicera Innehåll online eller på annat sätt, utom som unika informationsdelar som är del av en unik släkthistoria eller stamtavla. Brott mot denna begränsade användarlicens kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt medlemskap och kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas mot dig. Du får endast använda programvaran som tillhandahålls på Tjänsten medan du är online och du får inte ladda ned, kopiera, återanvända eller distribuera sådan programvara, utom när det klart anges i anknytning till programvara som görs tillgänglig för användande offline, och en licens för sådant användande tillhandahålls i samband med programvaran. Ancestry och dess licensgivare behåller äganderätten och alla andra rättigheter och intressen i och till allt Innehåll, om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor.
Om jag utgår från det ovanstående är min bedömning att svaret på frågorna jag ställde till Arkiv Digital är följande när det gäller Ancestry/Genline:

- Får vi använda kopieringsfunktionen i AD Online för att kopiera bildsidan och sedan spara den i vår databas?
JA - man får kopiera bilder från Genline och spara för eget bruk.
- Får vi koppla dessa bilder till våra släktträd i GeneaNet eller någon annan tjänst på Internet?
JA - man får spara bilder från Genline på GeneaNet, Ancestry eller i andra tjänster under förutsättning att de är "unika informationsdelar som är del av en unik släkthistoria eller stamtavla".
- Får vi använda utsnitt av bilder i AD för att på Facebook, Anbytarforum och andra fora få läshjälp av andra släktforskare?
JA - av samma skäl som ovan.
- Får vi använda utsnitt eller hela bildsidor, logotyper eller annat från AD i våra bloggar för att illustrera olika inlägg om vår släktforskning?
JA - om det är utsnitt ur kyrkböcker eller likande och ovanstående gäller.
Dock måste man ange källan till det utsnitt man "återpublicerar".

Jag skickar inte något e-mail för kännedom till Ancestry för jag vet att man på Ancestry/Genline läser min blogg regelbundet, vilket jag är glad och stolt över.
Jag hoppas att Ancestry/Genline kommenterar detta och givetvis att dom håller med om min tolkning.

Jag hoppas vidare på svar från Arkiv Digital där man säger att ordalydelsen i deras användarvillkor är olyckligt formulerade och att det är tillåtet att använda utsnitt av bilder i AD under samma förutsättningar som jag tolkat gäller för Ancestry/Genline.

Sedan är det väl bara SVAR som återstår - kanske någon där läser detta och kan berätta vad som gäller för deras material.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers