google.com, pub-2557206291112451, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Släktforskning för noviser: Hur får vi använda Ancestry/Genlines material?

En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

tisdag 6 september 2011

Hur får vi använda Ancestry/Genlines material?

Jag skrev nyligen ett öppet brev till Arkiv Digital för att få ett klargörande hur vi får använda deras bilder av kyrkböckerna. AD:s upphovsregler förefaller nämligen, om man skall följa dem bokstavligt, även förbjuda oss att använda den inbyggda bildsidekopiatorn i AD Online. Efter att ha gjort det kände jag mig tvingad att undersöka hur Genlin/Ancestry ställer sig till samma fråga i sina användarvillkor.

På Genlines hemsida kan man läsa under punkt 3.6.:

3.6  Tillåten användning av Tjänst.
Ditt abonnemang är personligt. Du får ladda ner det material Du får tillgång till genom medlemskap och de Tjänster Du abonnerar på, på Din dator, skriva ut materialet, använda och kopiera materialet för eget bruk. Samtliga kopior som Du gör av material måste dock innehålla samtliga varumärken, benämningar som ex GID-nr och upplysningar som upphovsrätt etc. som finns på originalet.

Vidare står under punkt 7 följande:

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

    7.1  All äganderätt och immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Genlines Tjänster och Produkter tillkommer Genline och/eller Genlines licensgivare. Du förvärvar genom Ditt medlemskap och eventuella abonnemang på Tjänster endast en begränsad nyttjanderätt till den information som finns på Genlines webbsida och som förmedlas genom Tjänsterna. Användningen av de programprodukter som Du köper regleras i enlighet med de licensavtal som medföljer respektive programprodukt. När det i dessa allmänna villkor talas om ”köpa” i samband med programprodukter avses köp av en licens att använda programprodukten.

Det finns två huvudprinciper som gäller i juridiska avtal - det ena är att det som uttryckligen är tillåtet naturligtvis är tillåtet, men också att om något uttryckligen säges vara otillåtet så är det otillåtet, men det innebär också att allt annat av samma slag som inte säges vara förbjudet är tillåtet. Exempelvis - om det sägs att man inte får ladda ned en viss uppgift så innebär det automatiskt att man får ladda ned alla uppgifter som inte nämnts som förbjudet.

För att få mer information går jag till Ancestry's hemsida och läser deras användarvillkor som rimligen måste gälla även för Genline. Ancestrys användarvillkor handlar av naturliga skäl mycket om skydd av medelmmarnas insända släktträd, men en passus förklarar det som i Genlines villkor ovan kallades "Begränsad nyttjanderätt", men här är rubriken "Begränsad användarlicens". Där står:

2. BEGRÄNSAD ANVÄNDARLICENS.

Du får tillträda Webbplatsen endast personligen med en enskild webbläsare (bots, crawlers, spiders, scraping och andra automatiska verktyg för åtkomst är förbjudna), använda grafik, information, data, redaktionellt och övrigt innehåll som visas på eller är åtkomligt genom Webbplatsen (”Innehåll”) endast för personlig eller yrkesmässig släktforskning, samt endast ladda ned Innehåll i form av sökresultat som är relevanta för sådan forskning. Till exempel är det förbjudet att ladda ned hela eller väsentliga delar av verk eller databaser. Återförsäljning av verk eller databas eller del därav, utom i form av specifika resultat som är relevanta för specifik forskning för en individ, är förbjudet. Det är förbjudet att återpublicera Innehåll online eller på annat sätt, utom som unika informationsdelar som är del av en unik släkthistoria eller stamtavla. Brott mot denna begränsade användarlicens kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt medlemskap och kan resultera i att rättsliga åtgärder vidtas mot dig. Du får endast använda programvaran som tillhandahålls på Tjänsten medan du är online och du får inte ladda ned, kopiera, återanvända eller distribuera sådan programvara, utom när det klart anges i anknytning till programvara som görs tillgänglig för användande offline, och en licens för sådant användande tillhandahålls i samband med programvaran. Ancestry och dess licensgivare behåller äganderätten och alla andra rättigheter och intressen i och till allt Innehåll, om inte annat uttryckligen anges i dessa Villkor.
Om jag utgår från det ovanstående är min bedömning att svaret på frågorna jag ställde till Arkiv Digital är följande när det gäller Ancestry/Genline:

- Får vi använda kopieringsfunktionen i AD Online för att kopiera bildsidan och sedan spara den i vår databas?
JA - man får kopiera bilder från Genline och spara för eget bruk.
- Får vi koppla dessa bilder till våra släktträd i GeneaNet eller någon annan tjänst på Internet?
JA - man får spara bilder från Genline på GeneaNet, Ancestry eller i andra tjänster under förutsättning att de är "unika informationsdelar som är del av en unik släkthistoria eller stamtavla".
- Får vi använda utsnitt av bilder i AD för att på Facebook, Anbytarforum och andra fora få läshjälp av andra släktforskare?
JA - av samma skäl som ovan.
- Får vi använda utsnitt eller hela bildsidor, logotyper eller annat från AD i våra bloggar för att illustrera olika inlägg om vår släktforskning?
JA - om det är utsnitt ur kyrkböcker eller likande och ovanstående gäller.
Dock måste man ange källan till det utsnitt man "återpublicerar".

Jag skickar inte något e-mail för kännedom till Ancestry för jag vet att man på Ancestry/Genline läser min blogg regelbundet, vilket jag är glad och stolt över.
Jag hoppas att Ancestry/Genline kommenterar detta och givetvis att dom håller med om min tolkning.

Jag hoppas vidare på svar från Arkiv Digital där man säger att ordalydelsen i deras användarvillkor är olyckligt formulerade och att det är tillåtet att använda utsnitt av bilder i AD under samma förutsättningar som jag tolkat gäller för Ancestry/Genline.

Sedan är det väl bara SVAR som återstår - kanske någon där läser detta och kan berätta vad som gäller för deras material.

2 kommentarer:

 1. Även fast Genline tillhör Ancestrys nätverk av webbplatser, tillhandahåller Genline och Ancestry två separata tjänster med separata användarvillkor. Jag har därför delat upp mitt svar i två delar, en som rör Genline och en som rör Ancestry.

  Genlines användarvillkor finns på http://www.genline.se/villkor/ och Ancestrys användarvillkor finns på http://www.ancestry.se/cs/legal/TermsAndConditions.

  Genline:
  Fråga 1: Får man göra en skärmdump av bilden i Genline FamilyFinder och sedan spara den i sin databas?
  Ja, man får göra skärmdumpar av bilder i Genline FamilyFinder och spara i sin dator för eget bruk.

  Fråga 2: Får man koppla dessa skärmdumpar till släktträd i GeneaNet eller någon annan tjänst på Internet?
  Ja, man får spara skärmdumpar av bilder från Genline FamilyFinder till GeneaNet, Ancestry eller andra tjänster förutsatt att man anger källan.

  Fråga 3: Får vi använda skärmdumpar från Genline FamilyFinder för att på Facebook, Anbytarforum och andra forum få läshjälp av andra släktforskare?
  Ja, om man anger att bilden tillhör Genline.

  Fråga 4: Får vi använda skärmdumpar eller hela bildsidor, logotyper eller annat från Genline i våra bloggar för att illustrera olika inlägg om vår släktforskning?
  Ja, man får använda sig av skärmdumpar från kyrkböckerna i Genline FamilyFinder, men var noga med att ange källan till bilden. Man får gärna använda Genlines logga för att till exempel länka till Genline eller på annat sätt berätta om Genline, men innan man gör det ska man höra av sig till oss.

  Ancestry:
  Fråga 1: Får man spara ner bilden från Ancestry och sedan spara den i sin databas?
  Ja, man kan ladda ner bilder från kyrkböcker och andra dokument på Ancestry och spara i sin dator för att använda i sin egen släktforskning.

  Fråga 2: Får man koppla dessa bilder till släktträd i GeneaNet eller någon annan tjänst på Internet?
  Bilder från Ancestrys webbplatser får endast användas tillsammans med träd på Ancestrys webbplats eftersom, enligt Ancestrys allmänna villkor, bilder och annat innehåll från Ancestrys webbplatser inte får publiceras på andra webbplatser. Detta beror främst på att Ancestry har kommit överens med några av de tredje parter som äger material på webbplatsen, om att vissa databaser omfattas av restriktioner när det gäller vad användare kan göra med bilderna.
  Däremot får man använda sig av de unika informationsdelar såsom namn, årtal etc som man hittar på Ancestrys webbplats och lägga in dem i andra släktträd online.

  Fråga 3: Får vi använda skärmdumpar av bilder från Ancestry för att på Facebook, Anbytarforum och andra fora få läshjälp av andra släktforskare?
  Vänligen se vårt svar under fråga 2.

  Fråga 4: Får vi använda skärmdumpar eller hela bildsidor, logotyper eller annat från Ancestry i våra bloggar för att illustrera olika inlägg om vår släktforskning?
  Vänligen se vårt svar under fråga 2.

  Jag hoppas att detta besvarar dina frågor och om det är något annat du undrar över är det bara att kontakta oss på tel 020-79 60 80.

  SvaraRadera
 2. Tack Ann-Louise
  Ditt svar är mycket klargörande och jag kommer inom kort att sammanfatta och kommentera det du och Niklas Hertzman har svarat. Jag kommer att göra det i en separat text på bloggen.
  Mvh
  Jan

  SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...