En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

fredag 17 februari 2012

Sveriges populäraste släktforskningsprogram för datorn

 GeneaNet har kommit med sin årliga medlemsundersökning av vilka släktforskarprogram vi använder. Den stora nyheten i år är att MinSläkt har passerat Disgen på förstaplatsen. Fortfarande använder emellertid nära 70% av de svarande en av dessa två program. MinSläkt har ökat nästan exakt lika mycket som Disgen minskat sedan förra året så de tvås dominans tillsammans är oförändrad. På tredje och fjärde plats kommer MyHeritage's datorprogram FamilyTree Builder samt det svenska programmet Holger - vardera knappt 8% av användarna.

GeneaNets undersökning kräver en liten kommentar eftersom den är gjord på deras egen sida bland deras egna medlemmar. Medlemmarna i GeneaNet borde endera vara sådana som valt den tjänsten för att bygga upp sitt släktträd on-line, eller sådana som valt tjänsten för att presentera den forskning som man har på sitt huvudprogram på datorn. Om man uteslutande har sitt material på GeneaNet så har man knappast något program på datorn och borde då inte ingå bland dom som röstar.

Dom som röstat är således personer som använder ett program på sin dator - Disgen, MinSläkt eller annat. En text jag skrev för en tid sedan visar att GeneaNet är det enda av de tre stora - Ancestry, MyHeritage och GeneaNEt som är lämpligt att använda tillsammans med ett huvudprogram på sin dator där man laddar upp Gedcomfiler från. Detta göra att en användarundersökning på GeneaNet troligen är mer tillförlitlig än en motsvarande undersökning gjord på exempelvis Ancestry.

Det är därför anmärkningsvärt att MyHeritage FamilyTree Builder kommer så högt upp på listan. Rimligtvis borde de som använder denna paketlösning från MyHeritage inte vara medlemmar på GeneaNet samtidigt. Jag tolkar det så att andelen användare av MyHeritage i kombination med FamilyTree Builder i verkligheten är större än denna undersökning visar.

En annan intressant insikt är hur viktigt det är att ett program är på svenska. Detta verkar inte bara gälla de rapporter som skrivs ut utan också menyer och hjälpfunktioner. De tre svenska programmen MinSläkt, Disgen och Holger parkerar sig alltid i topp tillsammans med FamilyTree Builder som finns i svensk version. Världens största släktforskarföretag Ancestry som också har ett integrerat desk-topprogram likt det MyHeritage har kommer avsevärt längre ned på listan. Det heter FamilyTree Maker och finns inte i svensk version.

Hur viktigt det är för svenska användare att programmen är på svenska har jag insett den senaste tiden när jag sökt efter ett alternativ till Disgen. Jag inser då hur ålderdomligt Disgen är i jämförelse med många internationella konkurrenter och den enda slutsatsen jag kan dra är att de svenska programmens popularitet vilar på språkfrågan. Här finns en stor marknad för de bästa internationella programmen om man utvecklar sina program så att de kan "tala" de skandinaviska språken.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers