En blogg om släktforskning som är helt oberoende från de stora kommersiella sajterna och är rankad som en av de bättre av flera bedömare. Om du är nybörjare som släktforskare eller funderar på att börja släktforska kanske du kan ha nytta av mina vedermödor och glädjeämnen. Jag kommer att ta upp sådant som jag tycker har varit svårt som nybörjare i släktforskning. Jag kommer också att tipsa om program och websidor jag har haft nytta av, men också berätta om min egen släktforskning.

torsdag 16 april 2009

Sångesnäs i Järnboås socken - och så några fler tips för ordningens skull

Lisa undrade över orterna Sångensnäs och Lilla Sångensnäs i Järnboås. Det verkar som om Lisa löst problemet, men kanske det är andra som kan ha nytta av följande.

Orterna med namnet Sångesnäs ligger kring sjön Sången som ligger på gränsen mellan Nyhyttan och Grängshyttan. Sångesnäs och Norra Sångesnäs ligger norr om sjön medan Lilla Sångesnäs ligger söder om sjön. Sjöarna Lilla Grängen, Sången, Björken Lindesbysjön och Fåsjön ingår i det sjösystem som sammanbinds av Rastaälven som under järnhanteringens tid var både en viktig transportled och kraftkälla.

Själv minns jag Sångensnäs från min barndom som en plats dit Missionsförbundet hade utflykter och höll friluftsgudstjänst på somrarna.

Grängshyttan tillhör Hjulsjö församling och Nyhyttan tillhör Järnboås församling. Om man studerar Husförhörslängderna (Hfl) genom tiderna upptäcker man emellertid att Järnboås församling har haft skiftande gränser genom åren. Lilla Sångesnäs dyker upp i Hfl första gången 1876, men finns med på Häradsekonomiska kartan från 1864, vilket kan tyda på att det är en relativt ny bosättning eller att den haft annat namn tidigare. Namnet Sångesnäs dyker upp första gången 1771 i Hfl. På moderna kartor kallas Sångensnäs för Stora Sångensnäs - kanske en distingtion som kommit till när Lilla Sångensnäs bebyggdes? Två möjligheter finns - endera har man i tidigare Hfl kallat Lilla Sångesnäs för bara Sångesnäs eller också avser man verkligen den större bybyggelsesamlingen vid Sångens nordända. I det senare fallet skulle hela sjön Sången med kringliggande bebyggelse historiskt ha legat i Nyhyttan/Järnboås och inte en del i Grängshyttan/Hjulsö. Man kan exempelvis på Häradsekonomiska kartan från 1864-67 se att gränsen då går genom sjöns norra ända så att gården Lomnäs ligger precis söder om gränsen i Järnboås. På den kartan ligger Sångesnäs i Hjulsjö, medan Lilla Sångesnäs ligger i Järnboås. I Hfl för 1886 - mindre än 20 år senare - finns emellertid Sångesnäs och Lilla Sångesnäs båda med i Järnboås, vilket är enda gången detta förekommer i Hfl.Min slutsats är att det är skillnad på Sångesnäs och Lilla Sångesnäs. Lilla Sångesnäs har alltid legat i Järnboås, medan Sångesnäs tidigt tillhörde Järnboås, men senare flyttades över till Hjulsjö. Att Sångesnäs enligt Häradsekonomiska kartan ligger i Hjulsjö 1864, men sedan finns med i Hfl för Järnboås 1886 är ju lite konstigt, men kan helt enkelt bara innebära att prästen i Järnboås genomförde husförhören för Sångesnäsborna genom någon överenskommelse. Man kan ju kolla om man kanske till och med hade samma präst under vissa tider. Jag fann några andra sådana exempel när jag gick igenom socknen. Det verkade var folk från avlägset belägna torp som hade lättare att ta sig till ett husförhör i grannsocknen än till den egna socknen. Just på gränsen mellan Hjulsjö och Järnboås träffade jag på något sådant exempel.

Tips för hur man kan ordna sina bilder

Angående dina bekymmer med kopior ur husförhören som du vill spara på något sätt. Problemen med dom är ju att dom är handskrivna och då kan man inte läsa dom med ett OCR-program för att söka i dom - om man inte indexerar förstås som GIDx gjort och det kan man ju göra själv också med så kallade taggar. Jag har löst detta på ett annat sätt. Jag använder ett program som heter SnagIt, som visserligen kostar några kronor men jag skulle inte kunna klara mig utan det. Med hjälp av det programmet kan jag "klippa ut" precis vad som helst på skärmen och spara i en mängd olika format. Man kan också bearbeta bilden på olika sätt, skriva kommentarer eller lägga in länkar och taggar och sedan spara den under något lämpligt namn. Man kan ju lägga in namnen på personerna, socknen, årtalet, GID-nummer, volymnummer och annat smått och gott som taggar till bilden så hittar man den lätt som en plätt sedan.

Kartan i det här inlägget är klippt och bearbetad med SnagIt.

Avslutningsvis måste jag säga att det här svaret hade inte varit lika lätt att ge om inte Järnboås hade varit GIDx-indexerat. GIDx underlättar verkligen!

Klippet kommer från Häradsekonomisk kartan för Örebro län. Rakid: J112-81-24 Bladnamn: Grängshyttan Årtal: 1864-67 Län: Örebro län

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers